Ogłoszenie o konkursie ofert

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE ORAZ ZABIEGI Z ZAKRESU KRIOCHIRURGII ORAZ ELEKTROKOAGULACJI Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) badań laboratoryjnych w zakresie: Badania HBsAq, Badania Anty – HCV, Badania Anty – HAV Total, Badania Anty – HIV, Badania Anty – CMV IgM, Badania Anty – CMV IgG, Badania WR, Badania – Toxoplazmoza anty – IgM, Badania – Toxoplazmoza anty – IgG, Badania – Estradiol, Badania Posiewu … Więcej