Ułatwienia dostępu

Kategoria: konkursy

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii. Oferent powinien posiadać następujące […]
Read More

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w związku z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146 z późn. […]
Read More

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: 1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w Oddziale Onkologii Klinicznej, 2) […]
Read More

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: 1. usługi zdrowotne realizowane w zakresie teleradioterapii oraz brachyterapii wybrano następujące […]
Read More

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska 22  ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) […]
Read More

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: 1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Radioterapii, 2) […]
Read More

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska 22 ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) […]
Read More

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie specjalistycznej opieki kardiologicznej. Wybrano następujące oferty: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Waldemar […]
Read More

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: specjalistycznej opieki kardiologicznej. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie internetowej […]
Read More

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie specjalistycznej opieki kardiologicznej. W wyniku postępowania nie wybrano żadnej oferty.
Read More