Ogłoszenie o sprzedaży systemu RTG

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SYSTEMU RTG AXIOM ICONOS R200 FLC + VERTIX PRO Z 3D-TOP OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: Przedmiotem sprzedaży jest system RTG AXIOM Iconos R200 FLC + VERTIX Pro z 3D-TOP, rok produkcji 2012, zakupiony w kwietniu 2012 r., nr seryjny 6626. Cena … Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii, polegających na opisywaniu zleconych do opisu badań diagnostycznych: Wybrano następującą ofertę: CDO Provega Sp. … Więcej

Informacja o przetargu pisemnym

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie ogłosił 14 kwietnia 2023 roku przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Systemu RTG Axiom Iconos R200 FLC + Vertix Pro z 3D – TOP, rok produkcji 2012, zakupiony w kwietniu 2012 r., nr seryjny 6626. Jego cena wywoławcza to 14 000,00 zł/VAT zw. Do dnia 12 … Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii, polegających na opisywaniu zleconych do opisu badań diagnostycznych: Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać: Oferty należy składać … Więcej

Unieważnienie postępowania

Udzielający Zamówienia – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii unieważnia postępowanie konkursowe nr K/DOPIES/9/2023 na świadczenia zdrowotne w teleradiologii- opisywanie badań diagnostycznych tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz RTG w trybie dyżurowym. Podstawa prawna: Uzasadnienie: W dniu 05 maja 2023r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką ZCO przeznaczyło na finansowanie … Więcej

Odpowiedzi w postępowaniu konkursowym

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej https://zcoszczecin.bip.gov.pl zostały opublikowane kolejne odpowiedzi na pytania oferenta w zakresie postępowania konkursowego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii- K/DOPIES/9/2023.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej … Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, wprowadza zmianę terminów: składania ofert, otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu, w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie … Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu teleradiologii

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii, polegających na opisywaniu zleconych do opisu badań diagnostycznych: Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać: Oferty należy składać w terminie do 5 maja 2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora ZCO, pok. 1.04,  w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta dla Zachodniopomorskiego … Więcej

Ogłoszenie o pracę

Poszukujemy hydraulika do pracy w dziale technicznym Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Główne zadania: •            Praca przy instalacjach i urządzeniach sanitarnych na terenie szpitala; •            Wstępna weryfikacja i usuwanie  awarii i uszkodzeń; •            Konserwacja, wykonywanie okresowych przeglądów/oględzin, raportowanie; •            Wewnętrzne zgłaszanie potrzeb zakupów materiałów i części;  •            Montaż instalacji w … Więcej