Ułatwienia dostępu

Kategoria: praca

Pielęgniarka/Pielęgniarz w Oddziale Chirurgii Onkologicznej

Zakres obowiązków: monitorowanie stanu pacjenta przed i po zabiegach operacyjnych, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych zgodnie ze zleceniem lekarskim i posiadanymi uprawnieniami, wykonywanie opatrunków specjalistycznych zgodnie z rodzajem rany oraz dobieranie ich rodzaju wraz z potrzebami w trakcie procesu leczenia, dokumentowanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej wszelkich działań podejmowanych przy pacjentach, przeprowadzenie […]
Read More

Pracownik socjalny w Zakładzie Psychoonkologii

Zakres obowiązków: doradztwo z zakresu świadczeń (orzecznictwo emerytalno-rentowe, orzecznictwo pozarentowe, pomoc w wypełnianiu wniosków) pomoc w kontekście oszacowania sytuacji pacjenta w obszarze prawa do uzyskania świadczeń (ocena sytuacji, pokierowanie i edukowanie w kwestii formalności) współpraca z rodziną, celem zapewnienia kompleksowej opieki socjalnej dla pacjenta informowanie o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, […]
Read More

Diagnosta laboratoryjny w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakres obowiązków: przygotowywanie stanowiska pracy, pobieranie krwi do badań, wykonywanie zleconych badań zgodnie z obowiązującymi procedurami, sprawowanie profesjonalnej opieki nad pacjentem przed i po pobraniu materiału biologicznego, przyjmowanie materiału do badań z oddziałów zgodnie z obowiązującymi procedurami, przygotowanie materiału do badań (wirowanie, sortowanie, archiwizacja, sprawdzanie obecności hemolizy, skrzepu, lipemii, prawidłowego oklejania), autoryzowanie wyników badań, kontrola […]
Read More

Pielęgniarka/Pielęgniarz w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej

Zakres obowiązków: przygotowanie gabinetów do wykonywania procedur zabiegowych, dbanie o prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzeń medycznych, leków i opatrunków, monitorowanie i zamawianie sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz leków, całościowy nadzór nad procesem wykonywania procedur zabiegowych, weryfikacja pacjenta, dokumentacji medycznej, asystowanie przy zabiegu, wydawanie zaleceń po zabiegach, monitorowanie stanu pacjenta, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej, współpraca […]
Read More

Pielęgniarka/Pielęgniarz w Oddziale Onkologii Klinicznej

Zakres obowiązków: Podawanie leków przeciwnowotworowych zgodnie ze zleceniem lekarskim i obserwacja pacjenta w kierunku objawów i działań niepożądanych związanych z leczeniem systemowym. Przetaczanie krwi oraz jej składników zgodnie ze zleceniem lekarskim. Wykonywanie czynności diagnostycznych i leczniczych zgodnie ze zleceniem lekarskim i posiadanymi kwalifikacjami. Edukacja pacjenta w trakcie hospitalizacji, przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w […]
Read More

Referent/Referentka ds. Informatyki

Zakres obowiązków: pomoc użytkownikom na pierwszej linii wsparcia w zakresie systemów informatycznych i rozwiązywanie bieżących problemów, współpraca z drugą linią wsparcia w zakresie infrastruktury IT i aplikacji w celu uniknięcia lub rozwiązania problemów i incydentów, współpraca z zewnętrznymi serwisami i nadzór nad ich pracą, diagnozowanie problemów z oprogramowaniem i sprzętem i ich rozwiązywanie, utrzymywanie ciągłości […]
Read More

Pielęgniarka/Pielęgniarz w Pracowni Endoskopii w Oddziale Chirurgii Onkologicznej

Zakres obowiązków: asystowanie przy zabiegach endoskopowych, obserwacja pacjentów po znieczuleniach ogólnych, obsługa i dbałość o sprzęt endoskopowy. Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku pielęgniarstwo, aktualne prawo wykonywania zawodu, kurs „ Endoskopia dla pielęgniarek” lub planowanie odbycia kursu, dobra obsługa komputera, dobra organizacja pracy, rzetelność, odporność na stres, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, wysoka […]
Read More

Farmaceuta Apteka Szpitalna

Zakres głównych zadań i obowiązków: 1. Realizowanie zadań Apteki Szpitalnej min. w zakresie Pracowni Cytostatyków i zaopatrzenia Oddziału Onkologii Klinicznej: – przyjmowanie, kontrola i zatwierdzanie do produkcji zleceń lekarskich na leki cytotoksyczne, – ścisła współpraca z lekarzami Oddziału Onkologii Klinicznej, – monitorowanie i walidacja procesu przygotowywania leków cytotoksycznych. 2. Przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy […]
Read More

Salowa/Salowy w Oddziale Klinicznym Radioterapii i Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej

Zakres czynności: utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych z zachowaniem zasad obowiązujących w ZCO, dbałość o powierzony sprzęt i materiały oraz efektywne jego wykorzystywanie, wydawanie posiłków na oddziałach zgodnie z obowiązującymi zasadami, przyjmowanie i wydawanie bielizny pościelowej i odzieży – ewidencja stanów magazynowych, wykonywanie czynności transportowych w zakresie prac na stanowisku (uciążliwość fizyczna związana z podnoszeniem […]
Read More

Pielęgniarka/Pielęgniarz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej

Zakres obowiązków: przygotowanie gabinetów do wykonywania procedur radiologicznych. całościowy nadzór nad procesem wykonywania biopsji cienkoigłowych i gruboigłowych oraz mammotomicznych pod kontrolą USG i RTG, (weryfikacja pacjenta,dokumentacji medycznej, asystowanie przy zabiegu, wydawanie zaleceń po zabiegach, monitorowanie stanu pacjenta, archiwizacja dokumentacji medycznej), współpraca z lekarzem radiologiem oraz innymi specjalistami w przypadku wystąpienia powikłań po zabiegach realizowanych w […]
Read More