Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w ZCO

 • Masz prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci w naszym szpitalu świadczeń zdrowotnych.

  Kto jest upoważniony do pozyskania dokumentacji?

  – pacjent, którego dokumentacja dotyczy,
  – przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  – osoba upoważniona przez Ciebie w dokumentacji,
  – organy/podmioty wymienione w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Jak pozyskać dokumentację?

  – możesz wypełnić wniosek – dla ułatwienia skorzystaj z gotowego formularza (do pobrania poniżej)
  i złóż go w sekretariacie ZCO (budynek administracji godz. 7.30-14.30) lub u pielęgniarki dyżurnej
  – możesz zgłosić ustny wniosek do pielęgniarki dyżurnej
  – możesz prośbę o udostępnienie dokumentacji wysłać mailem na adres szpital@onkologia.szczecin.pl

  W możliwie najkrótszym czasie poinformujemy Cię (na miejscu, mailowo lub telefonicznie) o przygotowaniu dokumentacji do udostępnienia.

  Dokumentację udostępnimy w wybrany przez Ciebie sposób:

  – do wglądu, w siedzibie naszego szpitala,
  – w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
  – wydając oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (tylko w sytuacji, kiedy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta),

 • – pocztą tradycyjną,
  – na elektronicznym nośniku danych.

  Opłaty za udostępnienie dokumentacji

  Za pierwsze udostępnienie dokumentacji nie pobieramy opłat.
  W przypadku ponownego udostępnienia dokumentacji we wskazanym zakresie opłaty są naliczane zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 28 ustawy z 6 listopada 2008 r.). Wnioskujący ponosi także koszt opłat pocztowych – jeśli wybierze ten sposób udostępnienia dokumentacji oraz koszt płyty CD.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w ZCO reguluje zarządzenie: