Ułatwienia dostępu

Zakład Patomorfologii

Patomorfologia to dział medycyny, który zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Zakład Patomorfologii ZCO prowadzi kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, która jest niezbędna, by  postawić rozpoznanie (m.in. badania histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne, śródoperacyjne i cytologiczne).

Właściwe rozpoznanie patomorfologiczne to najważniejsza informacja dla pacjenta z chorobą nowotworową: na jego podstawie zapada decyzja dotycząca dalszego leczenia i to na nim opierają się dalsze losy chorego. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie elementy tego skomplikowanego procesu diagnostycznego były wykonywane przy zachowaniu najwyższej jakości, zapewniały choremu pewność postawionej diagnozy oraz ukierunkowanie na wybór najskuteczniejszej  terapii.

Zakład Patomorfologii ZCO w grudniu 2022 r. przeszedł wizytację, prowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakości. W procesie akredytacji sprawdzano cały przebieg badania patomorfologicznego: od czynności zapoczątkowanych pobraniem materiału cytologicznego lub tkankowego w celu wykonania badania mikroskopowego aż po ustalenie rozpoznania. Sprawdzano m.in. proces zlecania i dostarczania materiału do badania, jakość diagnostyczną materiału biologicznego, badano wg ściśle ustalonych zasad, bezpieczeństwo i higienę pracy zespołu, zabezpieczenie przed zakażeniami, ale przede wszystkim – jakość rozpoznania patomorfologicznego. Sprawdzono również, czy Zakład posiada system wewnętrznej kontroli jakości oraz czas powstawania rozpoznania patomorfologicznego. Zakład Patomorfologii przeszedł pomyślnie wizytację i otrzymał pozytywną opinię Rady Akredytacyjnej, w efekcie której jednostce przyznano certyfikat wydany przez Ministra Zdrowia.

Zakład Patomorfologii po raz kolejny uzyskał 30 listopada 2022 licencję nr 65/2022 Polskiego Towarzystwa Patologów na prowadzenie badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych i cytologicznych.

W Zakładzie wykonywane są następujące badania :

Wszystkie badania wykonywane są przez wykwalifikowany techniczny personel medyczny na wysokiej klasy aparaturze.

Zakład Patomorfologii

ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

BUDYNEK NR 8

Nasz Zespół

Zakład Patomorfologii

IMG 8815 Edytuj
Kierownik Zakładu Patomorfologii

dr hab. med. Andrzej Kram

Dr hab. n med. Andrzej Kram

kierownik Zakładu Patomorfologii

dr n. med. Leszek Teresiński

specjalista patomorfolog

dr n. med. Bernardeta Chajnowska

specjalista patomorfolog

Lek. Marek Miler

specjalista patomorfolog
foto ZCO

Zdjęcia - Zakład Patomorfologii