Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Prawa pacjenta/Pełnomocnik ds. praw pacjenta

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie każdy pacjent lub jego rodzina może skorzystać z pomocy pełnomocnika ds. praw pacjenta.

Do obowiązków i zadań Pełnomocnika ds. praw pacjenta należy m. in.:

  • informowanie pacjenta o jego prawach oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem
  • ochrona praw pacjenta oraz wskazanie możliwości korzystania z nich
  • przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski i skargi wpływające od pacjentów
  • podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi
  • pomoc i współpraca z osobami (rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym) działającymi w interesie pacjenta.

Z pomocy Pełnomocnika ds. Pacjenta mogą korzystać pacjenci szpitala oraz osoby działające w interesie pacjenta ( w sytuacji wątpliwości lub obaw, czy prawa pacjenta są przestrzegane), potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu.

 Pełnomocnik ds. praw pacjenta nie jest uprawniony do rozpatrywania skarg wynikających z ewentualnych błędów medycznych, sposobu leczenia, terminów przyjęć do leczenia oraz udzielania porad prawnych.

 Problemy natury etycznej pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy szpitala mogą również zgłaszać do dyrektora ZCO. Zgłoszenia rozpatruje zespół ds. etyki.

Problemy natury etycznej mogą dotyczyć m.in.:

* naruszeń przez pracowników szpitala zasad kodeksów etycznych (etyki lekarskiej, etyki zawodowej pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych)

* uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów etycznie wątpliwych w relacjach między pracownikiem szpitala a pacjentem,

* udzielania wsparcia pacjentom i ich rodzinom w zakresie podejmowania trudnych etycznie decyzji związanych z postępowaniem medycznym wobec spodziewanej nieskuteczności podejmowanego leczenia (terapia daremna, terapia uporczywa),

* kwestii wątpliwych etycznie tematów związanych z problematyką korupcji oraz konfliktu interesów,

* konfliktów między wartościami lub przekonaniami religijnymi a zalecanym sposobem leczenia.

Zgłoszenia, podpisane imieniem i nazwiskiem, można składać mailowo: szpital@onkologia.szczecin.pl lub pod adresem: Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, bud. nr 5, 71-730 Szczecin, z dopiskiem „zespół ds. etyki”.

pełnomocnik ds. praw pacjenta ZCO

Katarzyna Jaroszewicz

budynek nr 8 (Centrum Terapii i Diagnostyki Nowotworów Piersi), gabinet 266, III piętro, poniedziałek -piątek 11.00-13.00

tel: 91 42 51 410  pelnomocnik@onkologia.szczecin.pl

 

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

ПРАВА ПАЦІЄНТА

Zrzut ekranu 2023 09 19 o 15.24.17
Zrzut ekranu 2023 09 19 o 15.24.28