Ułatwienia dostępu

konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w związku z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze…

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: 1) kompleksowych…

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: 1.…

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska 22  ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk…

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: 1) kompleksowych…

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska 22 ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk…