Ułatwienia dostępu

Administracja ZCO

Dział Rozliczeń i Analiz

IMG 8419 Edytuj

Kierownik

Sylwia Jakubowska
 tel.: 91 42 51 427
mail: sjakubowska@onkologia.szczecin.pl

Dział Rozliczeń i Analiz rozlicza świadczenia medyczne, sporządza analizy i raporty dot. realizowanych w ZCO świadczeń zdrowotnych. 

 

Do zadań działu należy m.in.:

– opracowywanie analiz ekonomiczno – finansowych;

– monitorowanie realizacji planu kosztów medycznych;

– kontraktowanie świadczeń medycznych i fakturowanie wynagrodzeń.