Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

Fundacja została ustanowiona przez pracowników Specjalistycznego Onkologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie) w drodze Aktu Notarialnego Nr 6826/90, sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie, dnia 25 października 1990 r.
Obecnie w szeregach Fundacji, poza pracownikami szpitala, znajdują się osoby, którym bliskie są problemy schorzeń nowotworowych.

 FUNDACJA posiada osobowość prawną a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia.

 Siedzibą FUNDACJI jest miasto Szczecin – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22.

 Terenem działania FUNDACJI jest obszar województwa zachodniopomorskiego oraz obszar całego kraju.

Strona fundacji

www.regionalna-fundacja.pl