Ułatwienia dostępu

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonujemy badania z zakresu:

Wszystkie badania wykonuje doświadczony zespół diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej. Wykorzystujemy nowoczesną aparaturę i odczynniki sprawdzonych firm, spełniających kryteria ISO i CE. Jakość wykonywanych badań oparta jest o wdrożony System Zarządzania Jakością. Wykonywane badania poddawane są ocenie wiarygodności poprzez udział w ogólnopolskich i międzynarodowych sprawdzianach jakości, potwierdzonych certyfikatami uczestnictwa. 

W strukturach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej działa także Bank Krwi. Do zadań banku należy zabezpieczenie pacjentów ZCO w krew i jej składniki. Zadania te są realizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Pracownicy Banku odpowiadają za odbiór krwi i jej składników oraz za właściwe jej przechowywanie do czasu wydania do przetoczenia pacjentowi. W Banku Krwi prowadzona jest dokumentacja przychodów i rozchodów krwi i jej składników, sporządzane są raporty dot. jej zużycia.

 

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej działa też Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej. Pracownia wyposażona jest w sprzęt najnowszej generacji, który daje możliwości przyspieszenia diagnostyki zakażeń sepsą. Czas oczekiwania na wyniki możemy znacznie skrócić w porównaniu do metod konwencjonalnych. Dzięki temu mamy możliwość szybszego zastosowania leczenia celowanego, ukierunkowanego na drobnoustrój, uzyskując szybciej oczekiwany efekt kliniczny.

Wyposażenie Pracowni otrzymaliśmy dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach 31 Finału, którego hasłem było “Chcemy wygrać z sepsą!”. To m.in.: spektrometr masowy (MALDI TOF) BIOTYPER do identyfikacji mikroorganizmów pozwalający na bardzo szybką identyfikację przy zastosowaniu zaawansowanej technologii na podstawie profili białkowych, z użyciem jonizacji laserowej, automatyczny system do posiewu krwi, analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR, system automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC), komorę laminarną. 

Sprzęt od WOŚP znacząco skrócił czas identyfikacji drobnoustrojów co pozwala na jeszcze szybszą i precyzyjniejszą reakcję oraz wdrożenie celowanego leczenia. To właśnie szybkie ustalenie czynnika etiologicznego i wdrożenie skutecznego leczenia w przypadku pacjentów onkologicznych ma kluczowe znaczenie.

Wojewódzkie centrum kompleksowego leczenia onkologicznego, jakim jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, dzięki wsparciu WOŚP zapewnia teraz jeszcze lepsze możliwości prowadzenia terapii – serdecznie dziękujemy Jurkowi Owsiakowi i wszystkim zaangażowanym w pracę Fundacji.

PM 8

Zasady prawidłowego przygotowania się do badań laboratoryjnych

Zasady dotyczące pacjentów oddających mocz na badania ogólne

Przestrzegaj wszystkich wymienionych zaleceń – tylko wtedy wyniki badań będą miarodajne i wiarygodne.

Laboratorium analityczne i punkt pobrań

BUDYNEK NR 8
tel: 91 42 51 532

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Materiał do badań

pobieramy w dni robocze w godzinach 7.30 – 17.00
IMG 8709 Edytuj
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Kierownik Banku Krwi

mgr Teresa Zielińska

tel.: 91 42 51 531
foto ZCO

Zdjęcia - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej