Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Informacje dla pacjentów z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące, mogą w naszym szpitalu skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeśli potrzebujesz wsparcia –  zgłoś taką potrzebę (najlepiej na 3 dni przed zaplanowaną wizytą w szpitalu). Zgłoszenie możesz wysłać mailem na adres: szpital@onkologia.szczecin.pl bądź korzystając z pomocy osoby słyszącej, skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 42 51 409. Przy zgłoszeniu podaj:

– z jakiego tłumacza języka migowego chcesz skorzystać (PJM, SMJ, SKOGN),

– na kiedy masz termin planowanej wizyty,

– dokładne miejsce wizyty (zakład diagnostyczny, poradnia, oddział).

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi, zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Osoby niewidzące lub niedowidzące do szpitala mogą przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.Możemy zapewnić Ci pomoc osobistego asystenta przy poruszaniu się na terenie szpitala. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zgłoś taką potrzebę telefonicznie 91 42 51 409 lub mailowo:  szpital@onkologia.szczecin.pl, najlepiej w przeddzień wizyty. W ZCO mamy też informację o prawach pacjenta wydrukowaną języku Braille’a.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii mamy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na bezpłatny parking mieści się od ul. Rolnej (za budynkiem Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Piersi).

Możliwy jest też wjazd samochodem bezpośrednio na teren szpitala (wjazd od ul. Strzałowskiej).  Parkowanie na terenie szpitala jest płatne (pierwsze 30 minut jest darmowe – w tym czasie osoba towarzysząca pacjentowi z niepełnosprawnością ruchową można odwieźć go pod właściwy budynek i przejechać na parking bezpłatny).