Ułatwienia dostępu

maksymalizuj swoje szanse na wyleczenie

Prehabilitacja

Prehabilitacja to kompleksowe, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego. Jej celem jest doprowadzenie pacjenta do jak najlepszego stanu zdrowia przed planowaną, najczęściej długotrwałą i złożoną terapią onkologiczną. Dzięki kompleksowej prehabilitacji możemy zwiększyć szanse pacjenta na szybszy powrót do zdrowia, zminimalizować ryzyko powikłań i poprawić tolerancję leczenia. Cały proces przygotowania do leczenia przebiega pod okiem specjalisty onkologa. W skład zespołu prehabilitacyjnego wchodzą też: dietetyk kliniczny, psycholog i fizjoterapeuta.

 

Zespół specjalistów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przygotował dla pacjentów krótki poradnik, który jest zbiorem praktycznych wskazówek, wspomagających w przygotowaniu do terapii onkologicznej. Kliknij w zdjęcie poniżej, by zapoznać się z poradnikiem lub pobrać poradnik w formacie PDF z możliwością wydruku.
Prehabilitacja pacjentów onkologicznych opiera się o cztery filary:
Person

wdrożenie aktywności fizycznej

Cigarettes

eliminację nałogów

Healhy Food

właściwe żywienie

Doctor

wsparcie psychologiczne

Aktywność fizyczna

  • Głównym celem prehabilitacji w fizjoterapii pacjentów onkologicznych jest jak najmniejszy spadek jego sprawności i wydolności fizycznej. Aby zmniejszyć negatywne skutki leczenia onkologicznego prehabilitacja powinna być wprowadzona przed każdym etapem leczenia: chirurgicznym, chemioterapią, radioterapią i kontynuowana jako rehabilitacja w trakcie i po zakończonej terapii, a także w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej, każdorazowo w ścisłej współpracy z lekarzem onkologiem.

Korzyści dla pacjenta wynikające z wdrożenia aktywności fizycznej:

W naszej poradni program ćwiczeń prehabilitacyjnych dobieramy indywidualne dla pacjenta z uwzględnieniem rozpoznania, aktualnego stanu fizycznego oraz ograniczeń wynikających z chorób współistniejących. W ramach prehabilitacji pacjentów onkologicznych zalecamy m.in. treningi aerobowe o umiarkowanej intensywności z nauką ćwiczeń oddechowych. Dzięki takim treningom zmniejsza się uczucie zmęczenia, mamy szanse zapobiec spadkowi wydolności fizycznej, poprawiamy stan psychiczny chorego, wydolność krążeniowo-oddechową oraz zapobiegamy ubytkowi masy mięśniowej.

 

Fizjoterapeuci ZCO, mgr Ilona Charęza i mgr Artur Wojda, przygotowali propozycję zestawu ćwiczeń dla pacjentów, którzy przygotowują się do terapii onkologicznej. Film instruktażowy z ćwiczeniami dostępny jest na naszym profilu na YouTube.

Eliminacja nałogów

Palenie tytoniu w okresie leczenia negatywnie wpływa na jego przebieg, pogarsza rokowanie, wzmacnia niepożądane objawy związane z terapią. Zbyt często zdarza się, że pacjent nie jest w stanie przerwać palenia nawet na czas leczenia. Nałóg bywa silniejszy, niż strach przed chorobą. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty.

Korzyści dla pacjenta wynikające z rzucenia palenia tytoniu:

Właściwe żywienie

  • Niedożywienie to stan spowodowany brakiem wchłaniania lub brakiem spożywania substancji odżywczych. Prowadzi do zmiany składu ciała, upośledza fizyczną i mentalną funkcję organizmu, a także negatywnie wpływa na rezultaty leczenia choroby nowotworowej. Niedożywienie może dotyczyć 20-50% hospitalizowanych pacjentów onkologicznych. Wczesna interwencja żywieniowa, jeszcze na etapie kwalifikacji pacjenta do poszczególnych zabiegów poprawi bądź utrzyma prawidłowy stan odżywienia pacjenta, a tym samym wpłynie korzystnie na przebieg leczenia choroby.

Korzyści dla pacjenta wynikające z prawidłowego żywienia:

Wsparcie psychologiczne

Samo rozpoznanie choroby i konieczność poddania się leczeniu bywa często zdarzeniem dezorientującym, stawia pacjenta i jego rodzinę przed czymś nieznanym, zagrażającym czy wręcz obezwładniającym. Uzyskanie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa często zaczyna się od uświadomienia sobie – także przez informację i psychoedukację – że znaleźliśmy się w okolicznościach, w których leczenie jest optymalnym rozwiązaniem. Pacjent staje się wówczas osobą współpracującą, zaangażowaną w leczenie, a nie tylko poddającą się leczeniu. Zadbanie o odpowiednie nastawienie psychiczne jest jednym z kluczowych elementów procesu prehabilitacji.

 

Korzyści dla pacjenta wynikające ze wsparcia psychologa:

Pacjenci, którzy wymagają wizyty w Poradni Prehabilitacyjnej, będą kierowani tam przez lekarza lub koordynatora. W pierwszej kolejności do poradni trafią pacjenci z nowotworami zlokalizowanymi w obrębie układu pokarmowego. Wizyty ustalane są osobiście w Punkcie Informacyjnym Przychodni Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii lub telefonicznie pod nr tel. 91 425 14 10.

Poradnia Prehabilitacyjna mieści w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Piersi (budynek nr 8) przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.