Ułatwienia dostępu

Jakość - Higiena Pracy - Bezpieczeństwo Informacji 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii - MISJA

Jako jedyny na Pomorzu Zachodnim szpital zajmujący się wyłącznie osobami dotkniętymi chorobami onkologicznymi, za cel stawiamy leczenie prowadzone na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najlepszych z możliwych terapii i narzędzi oraz otaczanie naszych pacjentów empatyczną, wszechstronną opieką zmierzającą do poprawy ich kondycji psychofizycznej. Ideą towarzyszącą naszym działaniom jest tworzenie ośrodka, w którym zintegrowana jest edukacja onkologiczna, profilaktyka, diagnostyka, leczenie, wsparcie psychoonkologiczne, rehabilitacja i kontrola stanu zdrowia naszych pacjentów po zakończonej terapii. 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to także ośrodek, który swoim udziałem w życiu lokalnej społeczności koncentruje mieszkańców miasta i regionu wokół tematu leczenia chorób nowotworowych i potrzeb pacjentów onkologicznych. Szeroko zachęcamy do współpracy na rzecz praktykowania czujności onkologicznej i promujemy zdrowie poprzez zintegrowaną praktykę kliniczną, edukację i badania profilaktyczne. Wartością nadrzędną dla nas jest dobro pacjenta – to wokół niego skupiamy wszystkie nasze wysiłki i działania. Oferując kompleksową opiekę nad pacjentem onkologicznym na wielu płaszczyznach zdajemy sobie sprawę, że proces terapeutyczny, choć bez wątpienia najważniejszy, będzie wszechstronny jedynie wtedy, kiedy połączymy go z edukacją, opieką psychoonkologiczną, żywieniową i rehabilitacyjną. Nasze działania zmierzają do stworzenia nowoczesnego centrum, które zgodnie z definicją słowa, koncentrować będzie w jednym miejscu całość tematów związanych z zapewnieniem kompletnej opieki onkologicznej, bez barier komunikacyjnych i ekonomicznych – dla dobra pacjenta.   

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii:

       Nasz zespół stanowią specjaliści: lekarze w dziedzinie m.in. chirurgii onkologicznej, radioterapii, onkologii klinicznej, dermatologii, ginekologii, kardiologii, radiologii, patomorfologii oraz diagności. Wspólnie z wykwalifikowanymi pielęgniarkami, pielęgniarzami, dietetykami, fizjoterapeutami, laborantami, technikami i psychoonkologami pracujemy nad tym, by każdemu pacjentowi zapewnić jak najlepsze leczenie, możliwość powrotu do zdrowia i godne warunki hospitalizacji.