Ułatwienia dostępu

Administracja ZCO

Dział Żywienia

IMG 8826 Edytuj

Kierownik

Justyna Kobylińska-Kubus
 tel.: 91 42 51 428
mail: jkubus@onkologia.szczecin.pl

Dział Żywienia zaopatruje szpital w żywność, kontroluje jakość produktów żywnościowych, planuje jadłospisy z uwzględnieniem norm żywieniowych i wymogów dietetyczno-leczniczych w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet. Nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń  krytycznych punktów kontrolnych (CCP).

Do zadań działu należy m.in.:

– planowanie, nadzorowanie i stosowanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia zbiorowego oraz indywidualnego,

– zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności poprzez udokumentowanie oraz doskonalenie zasad HACCP zgodnych z zapisami normy PN-EN ISO 22000:2006  oraz wymaganiami prawnymi.