Ułatwienia dostępu

Administracja ZCO

Dział Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń

IMG 8438 Edytuj

Kierownik

 Małgorzata Zarychta
 tel.: 91 42 51 427
mail: mzarychta@onkologia.szczecin.pl

Dział Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń:

– prowadzi rejestrację do Poradni Specjalistycznych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej;

– sekretariaty oddziałów szpitalnych;

– udziela informacji dotyczących świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu do lekarza, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy;

– prowadzi ewidencję dotyczącą realizacji świadczeń medycznych;

– uczestniczy w procesie obiegu dokumentacji medycznej;

– weryfikuje kompletność oraz archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– kontraktuje świadczenia medyczne;

– przekazuje i aktualizuje bieżące informacje do NFZ;

– przygotowuje i przekazuje dane statystyczne oraz szczegółowe do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.