Ułatwienia dostępu

Administracja ZCO

Dział Personalny

IMG 3974 Edytuj

Kierownik

Luiza Paprota-Mikszo
 tel.: 91 42 51 421
mail: lpaprota@onkologia.szczecin.pl

Dzial Personalny nadzoruje i realizuje politykę personalną szpitala, zarządza rekrutacją i tworzy plany zatrudnienia.

Do zadań działu należy m.in.:

– tworzenie i wdrażanie strategii HR, tworzenie modeli kompetencyjnych i opisów stanowisk pracy,

– kształtowanie skutecznej komunikacji wewnętrznej,

– prowadzenie negocjacji i uzgodnień z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy pracowników (związki zawodowe, samorządy zawodowe, itp.),

– naliczanie wynagrodzeń personelu i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.