Ułatwienia dostępu

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna zaopatruje oddziały ZCO w leki gotowe oraz recepturowe, materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne, a także środki dezynfekcyjne. Na podstawie indywidualnych kart zleceń lekarskich,  Apteka Szpitalna wydaje leki pacjentom Oddziału Klinicznego Radioterapii.

Farmaceuci zatrudnieni w Aptece są członkami działających w ZCO komitetu ds. jakości, zespołu ds. farmakoterapii, komitetu ds. zakażeń i zespołu ds. żywienia. Nasi farmaceuci opracowują i aktualizują Receptariusz Szpitalny, biorą udział w przygotowywaniu szpitalnych standardów dotyczących farmakoterapii oraz w weryfikacji ich stosowania. Monitorują leczenie żywieniowe pacjentów we wszystkich oddziałach ZCO.

Farmaceuci zatrudnieni w Aptece są członkami działających w ZCO komitetu ds. jakości, zespołu ds. farmakoterapii, komitetu ds. zakażeń i zespołu ds. żywienia. Nasi farmaceuci opracowują i aktualizują Receptariusz Szpitalny, biorą udział w przygotowywaniu szpitalnych standardów dotyczących farmakoterapii oraz w weryfikacji ich stosowania. Monitorują leczenie żywieniowe pacjentów we wszystkich oddziałach ZCO.

Farmaceuci tworzą załączniki asortymentowe i określają wymagania dotyczące leków, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W naszej aptece pracują wykwalifikowani farmaceuci, w tym specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej, technicy farmaceutyczni  oraz osoby w charakterze pomocy aptecznej.

Apteka Szpitalna

BUDYNEK NR 8 

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

IMG 8803 Edytuj
Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr farm. Agnieszka Jarmołowicz

specjalista farmacji szpitalnej