Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Szpital bez papierosa

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii dołączyło do ogólnokrajowej akcji „Szpital bez papierosa”. Jej ideą jest ograniczenie szkodliwości palenia i podnoszenie świadomości na temat negatywnego działania dymu tytoniowego

Akcja jest prowadzona w ramach działań „Deklaracji Antytytoniowej Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca” (IASLC), która została przyjęta w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie. ZCO jest jedną z sześciu placówek w Polsce, które uczestniczą w projekcie.

Decyzja o przystąpieniu do akcji „Szpital bez papierosa” ośrodka onkologicznego jest logiczną i konsekwentną kontynuacją pracy z naszymi pacjentami. Zbyt często zdarza się, że pacjent po zakończonym leczeniu onkologicznym kontynuuje swój nałóg – bywa on silniejszy, niż strach przed chorobą. Chcemy doradzić takim pacjentom: osoby rozpoczynające leczenie mogą szukać wsparcia przy wyjściu z nałogu w przyszpitalnej Poradni Prehabilitacyjnej (więcej informacji: u koordynatora leczenia lub w zakładce PREHABILITACJA). Tam można skorzystać z tzw. minimalnej interwencji antytytoniowej, czyli porad dotyczących rzucania palenia, a także dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy specjalistów.

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, niewiele mówi się o szkodach wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także znacząco nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty.

W karcie informacyjnej każdego palącego chorego leczonego w szpitalu znajduje się także numer telefonu poradni udzielającej porad antytytoniowych i ogólnopolskiej telefonicznej linii pomocy.

Na terenie ZCO obowiązuje całkowity zakaz palenia – dotyczy zarówno chorych, odwiedzających, jak i personel. Każdy na terenie szpitala jest zobowiązany do przestrzegania tego zakazu. W stosunku do osób zatrudnionych i palących na terenie szpitala będą wyciągane konsekwencje służbowe za łamanie regulaminu.