Ułatwienia dostępu

Administracja ZCO

Dział Techniczny

IMG 8627 Edytuj

Kierownik

Maciej Czarnecki
 tel.: 91 42 51 441
mail: mczarnecki@onkologia.szczecin.pl

Do zadań działu należy m.in.:

– organizowanie i prowadzenie działalności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie eksploatacji nieruchomości,

– nadzorowanie gospodarki paliwowo – energetycznej oraz systemami wentylacji i klimatyzacji,

– nadzór nad urządzeniami energetycznymi, technicznymi, instalacjami elektro-energetycznymi, urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, siecią wodno-kanalizacyjną, sieciami centralnego ogrzewania, chłodu i ciepła technologicznego, urządzeniami łączności telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego, sygnalizacji przyzywowych,

– odbiór z oddziałów odpadów medycznych, nadzór nad ewidencją odpadów medycznych i przekazaniem do utylizacji.