Ułatwienia dostępu

Ważne informacje

Certyfikaty ZCO

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to ośrodek, który nieustannie rozwija się, podnosi jakość świadczonych usług medycznych i rozszerza zakres działalności. Naszą działalność poddajemy stałej weryfikacji prowadzonej przez różne niezależne instytucje. Poziom usług medycznych świadczonych w naszym szpitalu potwierdzają certyfikaty, akredytacje i nagrody.

2006

CERTYFIKAT - Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej

Od roku 2005 organizacja nasza rozpoczęła wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania opartego o międzynarodowe normy ISO. W czerwcu 2006 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii otrzymało, jako pierwsze w województwie zachodniopomorskim, Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla obszaru : „Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej” opartego na normie: ISO 9001:2000 – zarządzanie jakością, ISO 14001 : 2004 – zarządzanie środowiskiem i Polskiej normie PN-N -18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

2008

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W 2008 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przystępuje do procedury akredytacyjnej prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Efektem podjętych działań jest uzyskanie w listopadzie 2008 roku statusu szpitala akredytowanego. Jest to istotny krok w procesie ciągłego doskonalenia jakości realizowanych usług medycznych oraz pozytywna ocena pracy całego personelu i realizowanych standardów postępowania.

2008

RANKING - OGÓLNOPOLSKI RANKING SZPITALI

Od kilku lat bierzemy udział w organizowanym przez „Rzeczpospolitą” pod patronatem CMJ Ogólnopolskim Rankingu Szpitali poprawiając z każdym rokiem swoją pozycję (awans z 48 – rok 2007 na 27 pozycję w roku 2008 osiągając miejsce w pierwszej dziesiątce w roku 2009 i 2010 spośród blisko 400 jednostek uczestniczących w ankiecie).

2008

Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia

Statuetka Lidera w kategorii „Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia” w konkursie zorganizowanym przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

2009

CERTYFIKAT - Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej oraz żywienia pacjentów

W roku 2009 placówka nasza poszerzyła Zintegrowany System Zarządzania o realizację wymagań normy ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. W czerwcu tego samego roku uzyskaliśmy Certyfikat potwierdzający spełnienie 4 norm w obszarze: „Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej oraz żywienia pacjentów”: ISO 9001 :2008 – zarządzanie jakością, ISO 14001 : 2004 – zarządzanie środowiskiem, PN-N -18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy i wspomnianej ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności.

2009

CERTYFIKAT - „Szpital bez bólu” nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Spełniliśmy ściśle określone kryteria przyczyniając się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego dołączając, w czerwcu 2009 roku, do grona 5 jednostek w kraju posiadających certyfikat „Szpital bez bólu” nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

2011

CERTYFIKATY - ISO 14001:2004 / PN-N – 18001:2004 / ISO 22000:2005

Od roku 2011 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii posiada potwierdzenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na 5 systemach zarządzania: ISO 9001:2008 – zarządzanie jakością; ISO 14001:2004 – zarządzanie środowiskiem, PN-N – 18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 22000:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem żywności, ISO/IEC 27001:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

2012

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY - Wsparcie akredytacji opieki zdrowotnej

W styczniu 2012 r. przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzili w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przegląd akredytacyjny. Wizyta przeprowadzono w ramach projektu systemowego „Wsparcie akredytacji opieki zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku przeglądu dokumentacji, obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizytacji łączna ocena szpitala (poziom spełnienia wszystkich standardów) wyniosła 85%. Efektem jest Certyfikat Akredytacyjny przyznany naszemu szpitalowi w kwietniu 2012 roku przez Ministra Zdrowia.

2012

Certyfikat „Szpital bez bólu”.

Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym przyznało 17 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii, po raz drugi, Certyfikat „Szpital bez bólu”.

2013

CERTYFIKAT - For Breast Centers/Units”

W październiku 2013r., jako pierwszy ośrodek onkologiczny w Polsce, ZCO uzyskało pełną pięcioletnią akredytację międzynarodowego programu „For Breast Centers/Units” – certyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego SIS potwierdziła wysoką jakość i kompleksowość opieki nad pacjentkami z rakiem piersi.

2015

Certyfikat „Szpital Bez Bólu”

1 czerwca 2015 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii uzyskało po raz trzeci – Certyfikat „Szpital Bez Bólu”.

2015

Certyfikat Akredytacyjny - standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego

W lipcu 2015 r. Szpital uzyskał po raz trzeci przy rekomendacji Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nadany przez Ministra Zdrowia, 3 – letni Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, poprawiając wynik oceny spełnienia standardów do poziomu 90%.

2016

CERTYFIKATY - Zintegrowanego Systemu Zarządzania / 5 systemów zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania potwierdzony certyfikatem zewnętrznej firmy certyfikacyjnej, który zaświadcza o wdrożeniu i funkcjonowaniu 5 systemów zarządzania: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem informacji ( ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-EN-18001:2004, ISO 22000:2005 i ISO/IEC 27001:2013).

2016

Tytuł Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2016

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii otrzymało tytuł Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2016 w kategorii Innowacyjne Pomysły. Kapituła 10 edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia, organizowanego przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, przyznała ją za wprowadzenie przez Zakład Fizyki Medycznej i Oddział Kliniczny Radioterapii ZCO – nowatorskiej, kompletnie opracowanej i po raz pierwszy w Polsce pozytywnie zaopiniowanej przez Komisję Bioetyczną, technologii wytwarzania modyfikatorów wiązki (bolusów) w oparciu o wydruk 3D wraz z autorskim, innowacyjnym oprogramowaniem pozwalającym na uzyskanie wysokiej zgodności zaplanowanego rozkładu dawki z rozkładem dawki dostarczonym do napromienianego Pacjenta. Dla Chorego oznacza to skuteczniejszą terapię tj. podniesienie skuteczności leczenia radioterapeutycznego i jednoczesną ochronę zdrowych tkanek przed szkodliwym promieniowaniem.

2018

RECERTYFIKACJA - Szpital Bez Bólu”

W maju 2018 r. w toku recertyfikacji oddział zabiegowy szpitala uzyskał status „Szpitala Bez Bólu”.

2018

Certyfikat Akredytacyjny - spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego

W lipcu 2018 r. Szpital poddał się kolejnej ważnej weryfikacji prowadzonej działalności –wizytacji akredytacyjnej. Trud włożony w podnoszenie jakości zaowocował uzyskaniem po raz czwarty przy rekomendacji Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nadanego przez Ministra Zdrowia, 3 – letniego Certyfikatu Akredytacyjnego potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Certyfikat ważny jest do 9 września 2021 roku.

2018

Certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego SIS/ISS

W grudniu 2018 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przeszło pozytywną recertyfikację wg międzynarodowego programu akredytacyjnego dla diagnozowania i leczenia raka piersi. Jesteśmy pierwszym w Polsce ośrodkiem, który otrzymał w 2013 roku pełną pięcioletnią akredytację potwierdzającą utrzymywanie standardów światowych w leczeniu nowotworów piersi. Po raz kolejny przyznany nam został Szpitala Akredytowanego posiadającego podwójną polską i międzynarodową Akredytację w toku niezależnego, zewnętrznego audytu Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego SIS/ISS – certyfikat ważny jest od stycznia 2019- grudnia 2023. Certyfikat potwierdza, że pacjentki z rakiem piersi są leczone wg ustalonych, najwyższych standardów.

2021

Certyfikat „Szpital Bez Bólu”

W czerwcu 2021 r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu w Krakowie potwierdziło w toku kolejnego ubiegania się o uzyskanie Certyfikatu „Szpital Bez Bólu” prowadzenie w oddziale zabiegowym Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

2022

Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwo Zdrowia

Piąty z kolei Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwo Zdrowia przyznało nam 9 maja 2022r. Certyfikat potwierdza spełnienie najwyższych i wystandaryzowanych wymagań dla szpitalnictwa w Polsce, które ukierunkowane są na bezpieczeństwo chorego i najlepszą jakość opieki. Certyfikat Akredytacyjny ważny jest 3 lata, do 9 maja 2025r.

2022

Zakład Patomorfologii z akredytacją Ministerstwa Zdrowia

Zakład Patomorfologii ZCO jako pierwszy w województwie zachodniopomorskim przeszedł pomyślnie weryfikację procesu diagnostyki patomorfologicznej na zgodność z nowymi standardami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia. Wizytację w Zakładzie Patomorfologii ZCO w grudniu 2022 r przeprowadziło Centrum Monitorowania Jakości. W procesie akredytacji sprawdzono cały przebieg badania patomorfologicznego: od czynności zapoczątkowanych pobraniem materiału cytologicznego lub tkankowego w celu wykonania badania mikroskopowego aż po ustalenie rozpoznania. Zakład Patomorfologii przeszedł pomyślnie wizytację i po pozytywnym raporcie otrzymał opinię Rady Akredytacyjnej oraz certyfikat Ministra Zdrowia.

2022

LICENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW

30 listopada 2022 Zakład Patomorfologii ZCO po raz kolejny uzyskał licencję (nr 65/2022) Polskiego Towarzystwa Patologów na prowadzenie badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych i cytologicznych.

2023

Recertyfikacja - Polskie Towarzystwo Badania Bólu

W czerwcu 2023 r. Poradnia Leczenia Bólu działająca przy ZCO uzyskała recertyfikację wydaną przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Certyfikat gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu, to znaczy wykonywanych z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi opartymi na aktualnej wiedzy medycznej i tworzonymi zgodnie z zasadami Evidence-Based Medicine (EBM). Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat

2023

Wyróżnienie w konkursie portalu Onkomapa.pl

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii otrzymało w czerwcu 2023 r. wyróżnienie w konkursie portalu Onkomapa.pl zorganizowanym przez Fundację Alivia. W plebiscycie pacjentów nasz szpital został najwyżej oceniony w województwie zachodniopomorskim, otrzymując ocenę 4,5 na 5. Aż 97 % pacjentów poleca ZCO jako szpital przyjazny pacjentom onkologicznym.

2023

Recertyfikacja dla Poradni Leczenia Bólu

Poradnia Leczenia Bólu działająca przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii uzyskała recertyfikację wydaną przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Certyfikat gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu, wykonywanych z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi opartymi na aktualnej wiedzy medycznej i tworzonymi zgodnie z zasadami Evidence-Based Medicine (EBM). Certyfikat wydawany został na okres 3 lat.