Ułatwienia dostępu

Administracja ZCO

Dział Księgowości

IMG 8450 Edytuj

Kierownik

 Edyta Bilska
 tel.: 91 42 51 411
mail: ebilska@onkologia.szczecin.pl

Do zadań działu należy m.in.:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych  i kontrola dokumentów księgowych

– rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów samochodowych, zaliczek;

– obsługa kasowa, ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

– ewidencja środków trwałych;

– prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT;

– naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych: podatkowych, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz PFRON;

– rozliczenia dotacji i dofinansowań, w tym z UE.