Badania Kliniczne

Ośrodek Innnowacyjności, Rozwoju i Badań Klinicznych

ul. Strzałowska 22

71-730 Szczecin

tel. +48 514 946 377