Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii – CMJ

image

Informacja o udziale Zakładu Patomorfologii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Tytuł projektu:
Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz wdrożenie standardów akredytacyjnych w zakładach/pracowniach patomorfologii, świadczących usługi finansowane ze środków publicznych.

Realizator projektu:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Partner Projektu) we współpracy z Departamentem Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia (Lider Projektu) realizują projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie decyzji o dofinansowanie nr: POWR.05.02.00-00-0004/19.

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

www.mapadotacji.gov.pl