Ułatwienia dostępu

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!
Z serwisu internetowego ZCO można korzystać bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych, jednak niektóre udostępnione usługi, jak np. e-rejestracja usługi wymagają podania przez Państwo informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Naszą powinnością jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa  przetwarzanych informacji oraz ich właściwe ich wykorzystywanie.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony onkologia.szczecin.pl (zwaną dalej Serwisem). Zapewniamy, że nasza firma ściśle przestrzega aktualnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, szczególnie zaś zapisy „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22. Kontakt tel. 91 42 51 410 lub email: szpital@onkologia.szczecin.pl 

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez aktualne kanały kontaktowe przedstawione na stronach ZCO.

2. Jakie informacje zbieramy?

Dane osobowe pozyskujemy od Państwa za pośrednictwem naszej strony onkologia.szczecin.pl i formularzy na niej zamieszczonych. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny aby właściwie zrealizować usługę, którą świadczymy np. umówienie pacjenta na wizytę w przychodni.  Czasem, aby dopasować nasz serwis do Państwa potrzeb (np. wniosek o dokumentację medyczną), możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych danych. Zgoda na podanie tych danych jest dobrowolna. Każdą udzieloną nam zgodę można w dowolnym czasie odwołać.

Podstawowe dane jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.  Dodatkowo w celu jednoznacznej identyfikacji pacjenta, możemy wymagać podania nr PESEL. Przesłanką legalizującą pozyskiwanie powyższych danych jest w szczególności Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto mogą być przez nas przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystają Państwo, na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych, takie jak adres IP lub identyfikator MAC. Dane pozyskujemy również poprzez zapisywanie informacji w plikach tekstowych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (pliki cookies).

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

3. Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?


W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Ponadto – osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

4. Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym zakresie, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych innym odbiorcom np. ZUS, Ministerstwo Zdrowia, firmie hostingowej, przewoźnikom, ubezpieczycielom. W każdej chwili mogą Państwo wystąpić o informacje, kto i w jakim zakresie przetwarza Państwa dane.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Informacja o plikach cookies.


Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), będącymi danymi informatycznymi (przeważnie w formie plików tekstowych) przechowywanymi urządzeniach końcowych użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do zbierania automatycznych informacji umożliwiających korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Pozwalają na zapamiętanie tzw. identyfikatora sesji użytkownika, dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać ponownie tych samych informacji gdy ponownie odwiedzi daną stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • • realizacji usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  • • personalizacji interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
  • • zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.  

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów jak np. kod śledzący Google czy piksel Facebooka.


Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi udostępnionych przez google.pl.