Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

Zrzut ekranu 2023-12-19 o 09.57.24

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego,
pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna

 

Nazwa zadania: Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

Umowa nr 1/6/20/2023/89/836 z 12 lipca 2023 r.

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 

Całkowita wartość projektu: 7 078 800,00,

Dofinansowanie z budżetu państwa: 7 000 000,00 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 78 800,00 zł.

Opis projektu

Niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem o charakterze nieinfrastrukturalnym. Zadanie obejmuje zakup systemu planowania leczenia do planowania radioterapii adaptacyjnej wraz z doposażeniem akceleratora Halcyon w oprogramowanie i oprzyrządowanie do realizacji radioterapii adaptacyjnej, stanowi zmianę oprogramowania i hardware w akceleratorze (zmiana z typu Halcyon na Ethos).