Ułatwienia dostępu

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Centrala

tel. 91-42-51-410 fax. 91-42-51-406

Dyrektor Naczelny

Adrian Sikorski tel. 91-42-51-401
email:szpital[at]onkologia.szczecin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Małgorzata Talerczyk tel. 91-42-51-402
email:mtalerczyk[at]onkologia.szczecin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Dudziński tel. 91-42-51-403
email:zdudzinski[at]onkologia.szczecin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Jolanta Dynarska tel. 91-42-51-529
email:jdynarska[at]onkologia.szczecin.pl

kontakt dla mediów:

Specjalista ds. komunikacji

Agnieszka Muchla-Łagosz
email:amuchla[at]onkologia.szczecin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Jacek Motylewski, tel: 91 42 51 410 w.621
email:iod[at]onkologia.szczecin.pl

PORADNIE I PRACOWNIE

Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Onkologii – Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia Ginekologii
Rejestracja
tel. 91-42-51-595

Poradnia Onkologii – Gabinet Chemioterapii
Poradnia Onkologii – Gabinet Radioterapii
Poradnia Dermatologii
Rejestracja
tel. 91-42-51-505

Poradnia Paliatywna
Poradnia Rehabilitacji
Poradnia Leczenia Bólu
Rejestracja
tel. 91-42-51-564

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Tomografii Komputerowej
Rejestracja
tel.91-42-51-446

Pracownia Mammotomii
Pracownia USG
Pracownia RTG
Pracownia Mammografii
Rejestracja
tel. 91-42-51-495

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Ordynator
tel. 91-42-51-551 e-mail: rucinski[at]onkologia.szczecin.pl
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-572
Sekretariat
tel. 91-42-51-550
Izba przyjęć
tel. 91-42-51-557

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII
Ordynator
tel. 91-42-51-591
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-558

Tel. do kontaktu z pacjentem
661 165 332

Pracownia Endoskopii
rejestracja: 91 42 51 588

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ

Ordynator
tel. 91-42-51-501 e-mail: rdubianskI[at]onkologia.szczecin.pl
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-504
Sekretariat
tel. 91-42-51-500
Izba przyjęć
tel. 91-42-51-507
Tel. do kontaktu z pacjentem
726 707 400

ODDZIAŁ KLINICZNY RADIOTERAPII

Kierownik
tel. 91-42-51-451 e-mail: mfalco[at]onkologia.szczecin.pl
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-460
Sekretariat
tel. 91-42-51-450
Izba przyjęć
tel. 91-42-51-457
Tel. do kontaktu z pacjentem
661 181 488
726 707 300

KOMISJA ONKOLOGICZNA

Komisja onkologiczna
tel. 509-422-205
Koordynator Leczenia Onkologicznego 
tel. 516-655-440