Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Odwiedziny

Ważne informacje dla odwiedzających

– W naszym szpitalu pacjentów można odwiedzać do godziny 20.00 – odwiedziny w późniejszych godzinach są możliwe po zgłoszeniu pielęgniarce dyżurującej.
– Odwiedziny powinny odbywać się z poszanowaniem praw innych pacjentów oraz zasad współżycia społecznego i kultury osobistej.
– Osoby niepełnoletnie, zwłaszcza małe dzieci, mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osób dorosłych, które będą kontrolować ich zachowanie.
– Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore na chorobę zakaźną lub z infekcją wirusową (np. grypa), będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
– Ograniczenia w odwiedzinach mogą zostać wprowadzone wówczas, gdy pacjent ma zaleconą izolację, zaburzenia odporności lub w sytuacjach wystąpienia stanów epidemii.
– Odwiedzających prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, dezynfekcję rąk przed wejściem do szpitala oraz zaniechanie odwiedzin w przypadku stanów przeziębieniowych. Pacjenci onkologiczni mogą cierpieć na obniżoną odporność i powinny unikać kontaktu z osobami, które mogą narazić je na choroby wirusowe/zakaźne.
– Szczegółowe regulaminy porządkowe są wywieszone w gablotach w szpitalnych oddziałach.
– Ograniczenia czasowe w odwiedzinach w szpitalu mogą zostać wprowadzone na wypadek pandemii (np. koronawirusa). Informacje o ewentualnych ograniczeniach każdorazowo są publikowane na stronie internetowej szpitala.

Informacje dla bliskich sprawujących opiekę nad pacjentem w szpitalu

Jeśli w naszym szpitalu leczy się Twój bliski – możesz włączyć się w sprawowanie nad nim opieki. Troska i zaangażowanie rodziny oraz osób pozostających w dobrych relacjach z pacjentem, zwiększają jego poczucie bezpieczeństwa, ułatwiają odnalezienie się w środowisku szpitalnym, skutecznie zaspakajają potrzeby w nowych warunkach, zmniejszają poczucie bezradności, zagubienia i strachu, pomagają koić cierpienie i ból.

Istnieją jednak pewne zasady, które obowiązują rodziny i bliskich sprawujących opiekę nad pacjentem:

  1. pacjent przebywa w szpitalu w celu leczenia, dlatego udział rodziny, opiekunów czy osób bliskich nie może utrudniać czynności medycznych, związanych z diagnozowaniemi leczeniem chorego. To priorytet, który musi być zachowany dla dobra chorego.
  1. personel medyczny określa zakres i czas opieki, jaką może świadczyć rodzina i bliscy pacjenta. Uszanuj wyznaczone granice – w szpitalu to medycy odpowiadają za Twojego bliskiego.
  2. wszelkie czynności, które chciałbyś wykonać przy swoim bliskim – w szczególności te przy łóżku pacjenta – nie mogą być obciążające dla innych pacjentów, np. zakłócać spokoju, odpoczynku czy snu, zajmować przestrzeń pozostałych pacjentów.

Pamiętaj, że odwiedziny i opieka nad pacjentem są możliwe tylko dla osób bez objawów infekcji. Jeśli masz katar, kaszel, podwyższoną temperaturę, złe samopoczucie – przełóż swoją wizytę na inny termin.

UWAŻNA I CZUŁA OBECNOŚĆ PRZY CHORYM W SZPITALU JEST BARDZO CENNA, WPŁYWA NA JEGO SAMOPOCZUCIE I WPŁYWA KORZYSTNIE NA PROCES LECZENIA.

Co możesz zrobić, kiedy odwiedzasz bliskiego w szpitalu?

– towarzyszyć pacjentowi, czytać i rozmawiać przy łóżku lub w ogólnodostępnych przestrzeniach (np. biblioteczki szpitalne), okazywać czułość poprzez dotyk, np. potrzymanie dłoni, przytulenie, pogłaskanie, czuwać przy pacjencie, kiedy śpi – zaspokajasz w ten sposób jego potrzeby emocjonalne i duchowe.
– pomagać choremu w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych lub wspierać go przy zabiegach higienicznych (obcinać paznokcie, golić, zmieniać pampersa, czesać, pomagać przebrać się, itp), poprawić pościel, by pacjentowi było wygodniej.
– pomagać w spożywaniu posiłków – UWAGA: tylko, jeśli pacjent jest przytomny i nie ma problemów z przełykaniem.
– spacerować z pacjentem w oddziale i w parku przyszpitalnym – UWAGA: jeśli masz wątpliwości, zapytaj lekarza lub pielęgniarkę, czy kondycja pacjenta na to pozwala. Koniecznie poinformuj personel pielęgniarski, jeśli zabierasz pacjenta na spacer po przyszpitalnym parku. Niezgłoszenie tego faktu może wzbudzić niepotrzebny alarm i poszukiwania pacjenta.

 

UWAGA – na terenie szpitala, we wszystkich budynkach oraz w przyszpitalnym parku obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA I SPOŻYWANIA ALKOHOLU. Zakaz dotyczy zarówno pacjentów, jak i gości, osób towarzyszących podczas wizyt.