Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Zrzut ekranu 2023 09 26 o 17.07.32

 

Cel projektu: objęcie wsparciem w zakresie rehabilitacji 500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym, z województwa zachodniopomorskiego w wieku aktywności zawodowej.
W wyniku tego co najmniej 60% z tych osób utrzyma swoje aktualne zatrudnienie lub znajdzie pracę.

Uczestnicy projektu:

  1. Pacjenci: chorzy w trakcie lub po radykalnym leczeniu onkologicznym; posiadający status mieszkańca województwa zachodniopomorskiego; w wieku aktywności zawodowej, kobiety od 20 do 59 roku życia
    i mężczyźni od 20 do 64 roku życia deklarujący gotowość do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia po zakończeniu Projektu; nie posiadający wydanego orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy; nie korzystający obecnie, jak również w trakcie uczestnictwa w Programie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej w związku z trwającym/przebytym leczeniem onkologicznym finansowanym z innych środków publicznych, w tym: NFZ, ZUS, KRUS, budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego w innym programie polityki zdrowotnej, Europejskiego Funduszu Społecznego w innym projekcie.
  2. Personel medyczny: lekarze rehabilitacji, lekarze POZ, fizjoterapeuci, psycholodzy.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:
Pacjenci:

– porady z lekarzem rehabilitacji
– rehabilitację leczniczą dostosowaną indywidulanie do potrzeb pacjenta
– konsultacje z dietetykiem wraz z edukacją zdrowotną
– konsultacje z psychologiem
– zabiegi rehabilitacyjne na turnusie nad morzem
– bezpłatne noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztu dojazdu.

Personel medyczny: 

– szkolenie z zakresu fizjoterapii 

– szkolenie z zakresu psychoonkologii.

Planowane efekty:

– zmniejszenie częstości występowania bólu i wybranych zaburzeń czynności (tj. ograniczona ruchomość w stawach, obrzęk chłonny) u co najmniej 30% uczestników projektu

– wzrost wiedzy i umiejętności u 80% personelu medycznego uczestniczącego w różnych formach szkolenia w zakresie rehabilitacji, fizjoterapii i wsparcia psychologicznego dedykowanego pacjentom onkologicznym.

Biuro projektu:

Asystent koordynatora projektu:
nr telefonu: 514 946 376

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

http://rehabilitacjaonkologiczna.szczecin.pl/

Wartość projektu: 6 395 950,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 436 557,50 zł