Ułatwienia dostępu

Administracja ZCO

Dział Administracyjno-Gospodarczy

IMG 8389 Edytuj

Kierownik

Adriana Zalewska
 tel.: 91 42 51 433
mail: azalewska@onkologia.szczecin.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2010 Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych.

Do zadań działu należy m.in.:

– zaopatrzenie szpitala m.in. w sprzęt, aparaturę medyczną, odczynniki chemiczne, pościel, bieliznę, środki czystości i artykuły gospodarcze, odzież ochronną, roboczą, materiały techniczne, budowlane, biurowe i inne, 

 – zapewnienie transportu zewnętrznego i wewnętrznego,

– kasacja zużytego sprzętu,

– zapewnienie czystości i porządku na terenie szpitala.