Ułatwienia dostępu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w związku z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.
Wybrano następujące oferty:
1) firma przedsiębiorcy „Marek Boehlke, Fizyka Medyczna i Programowanie Komputerowe”,
2) firma przedsiębiorcy  „Małgorzata Jańczuk”,
3) firma przedsiębiorcy „Wioletta Korycka­-Sawińska”,
4) firma przedsiębiorcy „Usługi z Zakresu Fizyki Medycznej Waldemar Stanisław Kot”,
5) firma przedsiębiorcy „Mirosław Lewocki”,
6) firma przedsiębiorcy „Magdalena Łukowiak”,
7) firma przedsiębiorcy „Agnieszka Macała”,
8) firma przedsiębiorcy „FIZMED Jarosław Pleśniak”,
9) firma przedsiębiorcy „Anna Talik – ­Urynowicz”,
10) firma przedsiębiorcy „Marzena Beata Więcko”.
                                                     ZASTĘPCA DYREKTORA
                                                    ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
                                                                            / – /
                                                    Zbigniew Dudziński
Szczecin, dnia 17 czerwca 2024 r.