Ułatwienia dostępu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w związku z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie:

I. kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w Oddziale Onkologii Klinicznej wybrano następujące oferty:

1) Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Chruściana-Bołtuć

2) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Damljanović-Wacławik,

3) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Drejws-Wątróbska,

4) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Roman Dubiański,

5) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Foszczyńska-Kłoda,

6) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Hetman,

7) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jowita Karkut-Wielusińska,

8) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Karpińska

9) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Kosińska

10) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Liśkiewicz,

11) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Rutecka,

12) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Świniarska,

13) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata M. Talerczyk,

14) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Tyszka-Kordylas,

15) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Wielgoszewska,

II. świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej wybrano następujące oferty:

1) Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Chruściana-Bołtuć

2) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Damljanović-Wacławik,

3) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Drejws-Wątróbska,

4) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Roman Dubiański,

5) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Foszczyńska-Kłoda,

6) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Hetman,

7) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jowita Karkut-Wielusińska,

8) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Karpińska

9) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Kosińska

10) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Liśkiewicz,

11) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Rutecka,

12) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Świniarska,

13) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata M. Talerczyk,

14) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Tyszka-Kordylas,

15) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Wielgoszewska.

DYREKTOR
/-/
Adrian Sikorski

Szczecin, 22.05.2024r.