Ułatwienia dostępu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

w zakresie specjalistycznej opieki kardiologicznej.

Wybrano następujące oferty:

  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Waldemar Krysiak,
  2. Indywidualna Praktyka Lekarska Edyta Skorek,
  3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Stępień.