Ułatwienia dostępu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie:

1. usługi zdrowotne realizowane w zakresie teleradioterapii oraz brachyterapii wybrano następujące oferty:

a) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Andruczyk,

b) Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Paweł Bielicki,

c) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Ciborowska-Zielińska,

d) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Czekała,

e) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Drukała,

f) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  lek. Michał Falco,

g) Alina Jarema Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, dr n. med. specjalista radioterapeuta-onkolog,

h) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Kubrak, specjalista onkolog,

i) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Majewska,

j) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartłomiej Masojć,

k) Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Sabina Mikée,

l) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Milchert-Leszczyńska,

m) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Jolanta Pietruszewska,

n) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Politowska,

o) Usługi Lekarskie dr n. med. Danuta Rogowska, specjalista radioterapeuta-onkolog,

p) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Rolla,

q) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Rubik-Leszczyńska,

r) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bogdan Torbé, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, onkolog-radioterapeuta,

s) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hanna Wasilewska,

t) Piotr Woźniak – Indywidualna Praktyka Lekarska,

2. usługi zdrowotne realizowane w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wybrano następujące oferty:

a) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Andruczyk,

b) Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Paweł Bielicki,

c) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Ciborowska-Zielińska,

d) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Czekała,

e) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Drukała,

f) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  lek. Michał Falco,

g) Alina Jarema Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, dr n. med. specjalista radioterapeuta-onkolog,

h) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Kubrak, specjalista onkolog,

i) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Majewska,

j) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartłomiej Masojć,

k) Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Sabina Mikée,

l) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Milchert-Leszczyńska,

m) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Jolanta Pietruszewska,

n) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Politowska,

o) Usługi Lekarskie dr n. med. Danuta Rogowska, specjalista radioterapeuta-onkolog,

p) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Rolla,

q) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Rubik-Leszczyńska,

r) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bogdan Torbé, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, onkolog-radioterapeuta,

s) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hanna Wasilewska,

t) Piotr Woźniak – Indywidualna Praktyka Lekarska,

3. pełnienie dyżuru medycznego w Oddziale Klinicznym Radioterapii wybrano następujące oferty:

a) Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Paweł Bielicki,

b) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Ciborowska-Zielińska,

c) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Czekała,

d) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Drukała,

e) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  lek. Michał Falco,

f) Alina Jarema Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, dr n. med. specjalista radioterapeuta-onkolog,

g) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Kubrak, specjalista onkolog,

h) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Majewska,

i) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartłomiej Masojć,

j) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Milchert-Leszczyńska,

k) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Jolanta Pietruszewska,

l) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Politowska,

m) Usługi Lekarskie dr n. med. Danuta Rogowska, specjalista radioterapeuta-onkolog,

n) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Rolla,

o) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Rubik-Leszczyńska,

p) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bogdan Torbé, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, onkolog-radioterapeuta,

q) Piotr Woźniak – Indywidualna Praktyka Lekarska,

 

 D Y R E K T O R
/-/
Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 18.04.2024 r.