Rehabilitacja pacjentów onkologicznych

Dzięki unijnemu wsparciu mamy szansę pomóc pacjentom będącym w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Umożliwia to projekt Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie –  „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w ZCO”. Projekt skierowany jest do pacjentów onkologicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej i deklarują gotowość…

Doposażenie zakładów radioterapii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w marcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii, w ramach umowy dotacji nr 1/6/24/2021/89/1071 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia,na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej. W ramach tego zadania unowocześniono i rozbudowano System Planowania Leczeniaw Oddziale Radioterapii.

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w czerwcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej,w ramach umowy dotacji nr 1/18/49/2022/2021NW/89/198 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej. W ramach tego zadania zakupiono zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnychi dolnych…

Dotacja na nowy akcelerator

Dzięki dotacji 8,5 mln zł, przyznanej ZCO przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zadania „Doposażenie zakładów radioterapii” Narodowej Strategii Onkologicznej, zakupimy nowoczesny akcelerator.  Nowy sprzęt zastąpi 10-letni, wysłużony akcelerator, który pracował średnio 70 godzin tygodniowo. Dofinansowanie pokryje 80 % kosztów zakupu sprzętu. W naszym szpitalu w ciągłym użyciu jest 5 akceleratorów,…

Hotelowe noclegi dla pacjentów

Pacjenci leczeni ambulatoryjnie w Oddziale Klinicznym Radioterapii w ZCO w Szczecinie mogą skorzystać z bezpłatnych noclegów w Domu Św. Józefa, mieszczącego się naprzeciwko naszego szpitala (ul. Strzałowska 26 A). Wystarczy, że pacjenci, co do których stanu nie ma przeciwskazań medycznych (m.in. są w pełni samodzielni), zgłoszą taką chęć w Izbie…