Szybki powrót do pracy po chorobie onkologicznej

500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym obejmie projekt „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Można zgłaszać się do udziału w projekcie. Projekt, zakładający wsparcie w zakresie rehabilitacji, skierowany jest do pacjentów onkologicznych z naszego województwa w wieku aktywności zawodowej, deklarujących gotowość…

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs

ogłoszonego 10 maja 2022 r. Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacje psychoonkologiczne (pakiet I), grupowe warsztaty umiejętności psychologicznych (pakiet II) w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w…

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji onkologicznych w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można uzyskać: na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii www.onkologia.szczecin.pl. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (budynek administracji,…

Kurs doskonalący dla techników medycznych radioterapii  

Nowoczesne techniki leczenia w realizacji radioterapii w ZCO w Szczecinie – to temat XLVII kursu doskonalącego dla techników medycznych radioterapii z całej Polski. Organizatorem szkoleń od lat jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii. Po raz pierwszy takie szkolenie ma miejsce w naszym szpitalu. Uczestnicy kursu uczestniczyli w wykładach lekarzy…

Translatory od Lions Club Szczecin Jantar

Cztery translatory trafiły do nas ze Stowarzyszenia Lions Club Szczecin Jantar. Urządzenia pomogą naszemu personelowi w kontakcie z pacjentkami i pacjentami z Ukrainy. Środki na zakup translatorów, w wysokości 5 tys. zł, zostały zebrane w ramach akcji „Pomóżmy zrozumieć” podczas charytatywnego wydarzenia „Kobiety Kobietom”, zorganizowanego przez Lions Club Szczecin Jantar….

Wraca poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna w ZCO zostanie otwarta przed upływem okresu zawieszenia, na jaki zgodę wyraził Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak w ograniczonym zakresie. W ogłoszonym konkursie wyłoniono jednego wykonawcę. Pacjentki ponownie będą przyjmowane od 1 czerwca w środy i co drugi poniedziałek miesiąca. W pierwszej kolejności przyjmowane będą pilne przypadki onkologiczne.  Personel…