Formularz rejestracji

Szanowni Państwo

Informacja dotyczy pacjentów poradni:

  • Poradnia Onkologii – Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej,
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
  • Poradnia Dermatologii,
  • Poradnia Ginekologii.

Pacjentów zgłaszających się na wizytę po raz pierwszy do danej poradni specjalistycznej zachęcamy do skorzystania z serwisu eREJESTRACJA. System eRejestracja służy do umawiania wizyt w przypadkach stabilnych. W sytuacjach pilnych, wymagających kontaktu z personelem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w celu ustalenia Państwa potrzeb; należy dokonać rejestracji telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Jeżeli lekarz w poradni specjalistycznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zalecił ponowną wizytę (kontrolną, odbiór wyników, itp.) nie należy korzystać z systemu eRejestracja, gdyż zaproponowany termin może być niezgodny z zaleceniami lekarza.

W celu umówienia ponownej wizyty w terminie zgodnym z zaleceniami lekarza, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zwrotnie na adres mailowy, w terminie do 2 dni roboczych, otrzymacie Państwo termin wizyty. Istnieje również możliwość dokonania rejestracji telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@onkologia.szczecin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz, Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa