Ułatwienia dostępu

Zachodniopomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Zachodniopomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów  jest jednym z 16. wojewódzkich ośrodków zajmującym się rejestracją, gromadzeniem i opracowywaniem szczegółowych danych związanych z zachorowalnością w województwie zachodniopomorskim na nowotwory złośliwe.  ZBRN prowadzi swoją działalność przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Dzięki pracy Zachodniopomorskiego Biura Rejestracji Nowotworów możliwe jest monitorowanie i analiza występowania zachorowalności na nowotwory złośliwe w danej populacji, uwzględniając jej cechy tj.: płeć, i wiek oraz określony obszar występowania. Biuro pozyskuje dane pacjentów, dzięki Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N1-a), którą mają obowiązek wypełniać wszystkie placówki medyczne działające na terenie województwa. 

Analizy z rejestru są niezbędne dla opracowania strategii w obszarze ochrony zdrowia dla województwa zachodniopomorskiego i planowania zapotrzebowania na sprzęt i kadrę w opiece onkologicznej. 

Działalność Biura przyczynia się do popularyzacji wiedzy i zwiększania świadomości zdrowotnej dotyczącej chorób nowotworowych, poprzez możliwość wykorzystania zarejestrowanych danych  do publikacji, badań naukowych, śledzenia losów pacjenta czy tworzenia programów zwalczania nowotworów złośliwych.

Zachodniopomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów cały czas kontroluje system rejestracji nowotworów złośliwych w województwie i dzięki temu możliwe jest  przygotowywanie biuletynów o tematyce zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Zachodniopomorskiem, ale także aktywnie działa w zakresie badań epidemiologicznych z innymi ośrodkami medycznymi, placówkami naukowymi, konsultantami wojewódzkimi i organizacjami międzynarodowymi (ZBRN należy do ENCR – Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworów).

Cel: monitorowanie stanu zdrowia populacji w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do nowotworów złośliwych.

Zadania Biura

RAPORTY EPIDEMIOLOGICZNE dla woj. zachodniopomorskiego

Elektroniczna Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Aplikacja Krajowego Rejestru Nowotworów - eKRN+

Wypełnienie karty w formie elektronicznej zwalnia z obowiązku przesyłania kart w formie papierowej.

Kartę Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego należy wystawić w przypadku: 

 

Więcej informacji o aplikacji (w tym instrukcja dla użytkownika):

https://onkologia.org.pl/pl/instrukcja-dla-lekarza-i-asystenta

 

Ustawodawstwo, aspekty prawne dotyczące działalności ZBRN

– Statystyka publiczna jest sporządzana w Polsce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.06. 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 roku, nr 88, poz. 439 ze zm.)

– Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia  z dnia 28.04. 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657)

–  Ustawa z dnia 10.05. 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów   (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1197)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz.U. 2022 poz. 2453)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz.U. 2023 poz. 661) 

 

szablon post 640 1

Zachodniopomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów

ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

rejestr@onkologia.szczecin.pl

Zespół Zachodniopomorskiego Biura Rejestracji Nowotworów

Kierownik: Karolina Sikorska
ksikorska@onkologia.szczecin.pl
Angelika Brzozowska
abrzozowska@onkologia.szczecin.pl
 
Katarzyna Caban kcaban@onkologia.szczecin.pl