Ułatwienia dostępu

Najważniejsze informacje

Breast Cancer Unit

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w 2013 roku,  jako pierwszy ośrodek onkologiczny w Polsce, uzyskało pełną pięcioletnią akredytację międzynarodowego programu „For Breast Cancer Units”. Certyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego SIS potwierdziła wysoką jakość i kompleksowość opieki nad pacjentkami z rakiem piersi.

 

W 2018 roku uzyskaliśmy recertyfikację wg międzynarodowego programu akredytacyjnego dla diagnozowania i leczenia raka piersi. W toku niezależnego, zewnętrznego audytu Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego  po raz  kolejny przyznany nam został tytuł Szpitala Akredytowanego posiadającego podwójną polską i międzynarodową akredytację. 

ZCO to specjalistyczny ośrodek, w którym pacjentkom chorym na raka piersi zapewniamy  kompleksową diagnostykę oraz interdyscyplinarną, dopasowaną do potrzeb pacjentek terapię onkologiczną. Wybór optymalnej metody leczenia zależy od stopnia zaawansowania nowotworu oraz jego typu, a decyzję o terapii podejmuje zespół specjalistów. Pacjentkom po mastektomii oferujemy także zabiegi z zakresu chirurgii onkoplastycznej z rekonstrukcjami piersi. 

W ramach BCU wykonujemy zabiegi  jednoczasowej i odroczonej rekonstrukcji wyniosłości piersiowej  w oparciu o najnowsze trendy światowe. W trakcie zabiegów operacyjnych wykorzystujemy zaawansowane techniki operacyjne z zastosowaniem tkanek własnych (płaty chirurgiczne), ekspanderów tkankowych, implantów, opatrunków podciśnieniowych, siatek chirurgicznych i matryc komórkowych oraz własnej tkanki tłuszczowej. Indywidualna kwalifikacja do zabiegów odbywa się na podstawie analizy wielu czynników oraz oczekiwań pacjentek. W skład wachlarza oferowanych zabiegów chirurgicznych wchodzą:

– wieloetapowe i jednoetapowe odroczone rekonstrukcje piersi (dla pacjentek po przebytej mastektomii),
– mastektomie profilaktyczne i lecznicze z jednoczesną rekonstrukcją piersi (często połączone z chirurgią układu chłonnego jamy pachowej; również zabiegi obustronne w przypadku wskazań),
– symetryzacja piersi zdrowej,
– leczenie oszczędzające pierś z wykorzystaniem technik zmniejszających deformacje piersi (tak zwane leczenie onkoplastyczne),
– leczenie deformacji piersi po niesatysfakcjonującym efekcie leczenia oszczędzającego.

Rocznie wykonujemy około 500 zabiegów rekonstrukcyjnych. 

Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Świadczeniobiorcą z Nowotworem Piersi (KON-PIERŚ) oznacza, że w jednym miejscu skupiamy doświadczonych specjalistów z zakresu  diagnostyki, patomorfologii, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii. Pacjentki w naszym szpitalu  korzystają także z rehabilitacji oraz wsparcia psychoonkologicznego. Kompleksowa opieka i wieloletnia kontrola po zakończeniu terapii pozwala osiągnąć lepsze wyniki leczenia.

IMG 2697