Ułatwienia dostępu

Dla pacjenta

Poszukaj wsparcia

Rozpoznanie choroby nowotworowej i konieczność leczenia są zwykle odbierane przez pacjentów i ich najbliższych, jako silny kryzys. Fizycznym objawom choroby towarzyszą więc psychiczne reakcje na nią i na zmienioną sytuację życiową. Bardzo ważne jest, żeby od początku diagnostyki i przez cały okres leczenia pozostawać w kontakcie z własnym stanem psychicznym, rozpoznawać i regulować emocje, myśli i zachowania tak, by służyły one zdrowieniu.

Pacjenci, którzy potrzebują w tym zakresie wsparcia profesjonalisty, mogą skorzystać z pomocy psychologów – psychoonkologów.                                                                                                                                              

Psychoonkolog nie jest lekarzem. Psychoonkolog jest psychologiem, który diagnozuje sytuację psychologiczną i potrzeby osoby chorej onkologicznie. W konsekwencji udziela pomocy psychologicznej, wykorzystując metody i techniki terapeutyczne o naukowo udowodnionej skuteczności. Kluczem do efektywnego i skutecznego leczenia jest bowiem  szybkie, radykalne i wielodyscyplinarne  postępowanie, stanowiące kompilację  strategii z dziedziny chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii oraz dostępności pomocy psychologicznej.                                                                                                  

Podstawowym celem działań psychoonkologów jest poprawa jakości życia pacjenta. Służy temu  mobilizowanie woli walki z rakiem, modyfikowanie szkodliwych przekonań na temat choroby i leczenia, pomoc w bezpiecznym rozładowywaniu obciążających emocji oraz we wdrażaniu zdrowego myślenia i konstruktywnych zachowań. Wiele osób na różnych etapach leczenia doświadcza silnego napięcia, bezradności, rezygnacji, przygnębienia, lęku, złości. Warto wiedzieć, że można i warto sobie z nimi poradzić.

Na wizycie u psychoonkologa pacjent może liczyć m. in. na:

Powinniśmy zgłaszać się do specjalisty zawsze, gdy mamy pytania dotyczącego swojego stanu zdrowia. Mamy przecież poczucie, że coś jest nie tak, jest inaczej, niż zwykle, np.:

Zdarza się, że nasz wewnętrzny głos nie ostrzega nas, brakuje nam krytycznego myślenia. Wówczas powinni interweniować nasi bliscy, którzy zauważają niepokojące symptomy.

Podsumowując: pacjenci mogą zgłasza się do psychologa samodzielnie, ze skierowaniem lub bez. W imieniu pacjenta kontakt z psychologiem może nawiązać także bliska choremu osoba – niekoniecznie spokrewniona, po prostu realnie wspierająca – a także lekarz, pielęgniarka, inny pracownik medyczny Centrum.

Na spotkania z psychologiem zapraszamy także rodziny oraz osoby wspierające. Spotkania mogą mieć charakter indywidualny bądź odbywać się w grupie.

 

Kontakt i rejestracja do psychoonkologów:

opiekaP
Artykuły autorstwa Anny Kołdziejskiej, psychoonkolog i psycholog ZCO można  znaleźć na stronach Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem