Ułatwienia dostępu

Szpital bez papierosa

s bez papierosa

Szpital bez papierosa

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii dołączyło do ogólnokrajowej akcji „Szpital bez papierosa”. Jej ideą jest ograniczenie szkodliwości palenia i podnoszenie świadomości na temat negatywnego działania dymu tytoniowego

Akcja jest prowadzona w ramach działań „Deklaracji Antytytoniowej Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca” (IASLC), która została przyjęta w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie. ZCO jest jedną z sześciu placówek w Polsce, które uczestniczą w projekcie, jedyną w województwie zachodniopomorskim.

– Decyzja o przystąpieniu do akcji „Szpital bez papierosa” ośrodka onkologicznego jest logiczną i konsekwentną kontynuacją pracy z naszymi pacjentami – mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii –  Wśród pacjentów panuje mylne przeświadczenie, że rzucanie palenia w okresie leczenia jest niekorzystne dla chorego. Tymczasem jest wręcz przeciwnie: palenie tytoniu w okresie leczenia negatywnie wpływa na jego przebieg, pogarsza rokowanie, wzmacnia niepożądane objawy związane z terapią. Zbyt często zdarza się, że pacjent nie jest w stanie przerwać palenia nawet na czas leczenia. Nałóg bywa silniejszy, niż strach przed chorobą. Chcemy pomóc takim pacjentom, zwiększać ich świadomość i mobilizować do podjęcia decyzji o zerwaniu z uzależnieniem.

O tym, jaki wpływ na przebieg choroby onkologicznej ma palenie tytoniu mówi prof. Jacek Jassem, Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, w wykładzie dostępnym on-line: https://www.youtube.com/watch?v=C8xuEHjPrNU

– W karcie informacyjnej każdego palącego chorego leczonego w szpitalu znajdzie się numer telefonu poradni udzielającej porad antytytoniowych i ogólnopolskiej telefonicznej linii pomocy. Lekarz prowadzący informuje palącego pacjenta o konsekwencjach nałogu dla przebiegu procesu leczenia  – mówi dyr. Adrian Sikorski – Od przyszłego roku będziemy służyć też pacjentom tzw. minimalną interwencją antytytoniową, czyli udzielać porad dotyczących rzucania palenia, wskazywać, gdzie szukać pomocy specjalistów po zakończeniu leczenia onkologicznego.

„Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, niewiele mówi się o szkodach wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także znacząco nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty” – czytamy na stronie Fundacji Polskiej Ligii Walki z Rakiem, inicjatora akcji.

Przypominamy też, że na terenie ZCO oraz w przyszpitalnym parku obowiązuje całkowity zakaz palenia – zarówno chorych, odwiedzających, jak i personel. Zakaz oparty jest o obowiązujące przepisy: art. 5 i art. 13 ust. 2  Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).