Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.
W wyniku postępowania konkursowego i prowadzonych negocjacji wybrano następujące oferty:

1. W zakresie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez lekarzy specjalistów (w tym lekarzy z I stopniem specjalizacji) w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,

 1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Baz; Warzymice 92a, 72-005 Przecław;
 2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Grudzińska; ul. Jaworowa 33/ 1, 71-382 Szczecin;
 3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. Jolanta Holicka-Gudan, radiodiagnostyka; ul. Horeszków 4/ 8, 71-215 Szczecin;
 4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Irena Mirwa-Tomczak; ul. Słoneczników 19, 71-499 Szczecin;
 5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogna Omachel-Świątnicka, ul. Cedrowa 20, 70-776 Szczecin;
 6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Salamaga; ul. Arkońska 51/4, 71-455 Szczecin
 7. Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Sitkiewicz-Krystosiak; ul, krakowska nr 60, lok. 2, 70-017 Szczecin;
 8. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Szymanik; ul. Tyniecka, nr 99, lok. 1, 71-019 Szczecin;

2. W zakresie: Wykonywanie badań ultrasonograficznych przez uprawnionych lekarzy:
Nie wpłynęła żadna oferta.

3.W zakresie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników medycznych elektroradiologii w Pracowni Rezonansu Magnetycznego:
1) X-MED Grzegorz Machalski; ul. Zeusa, nr 43, 72-006 Mierzyn.

                       D Y R E K T O R

                       /-/ KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 29 listopada 2019 r.

Bookmark the permalink.