Ułatwienia dostępu

Pracownik socjalny w Zakładzie Psychoonkologii

Pracownik socjalny w Zakładzie Psychoonkologii

Zakres obowiązków:

doradztwo z zakresu świadczeń (orzecznictwo emerytalno-rentowe, orzecznictwo pozarentowe, pomoc w wypełnianiu wniosków)
pomoc w kontekście oszacowania sytuacji pacjenta w obszarze prawa do uzyskania świadczeń (ocena sytuacji, pokierowanie i edukowanie w kwestii formalności)
współpraca z rodziną, celem zapewnienia kompleksowej opieki socjalnej dla pacjenta
informowanie o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych
wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji celem umieszczenia pacjenta w hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu pomocy społecznej, schronisku
pomoc dotycząca spraw socjalnych pacjenta
informowanie o procedurach jakie występują w różnych instytucjach
informowanie o możliwości pozyskania świadczeń pieniężnych z innych instytucji
współpraca z zespołem psychologów
prowadzenie obowiązującej dokumentacji

Wymagania:

wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, znajomość ogólnych zagadnień metodologii pracy socjalnej
doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny
samodzielność w realizacji zadań, zaangażowanie, inicjatywa, wysokie umiejętności komunikacyjne, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy

CV proszę przesyłać do 15.06.2024 r. na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl