Ułatwienia dostępu

Poradnik prehabilitacyjny dla pacjentów ZCO

poradnik prehabilitacja

Poradnik prehabilitacyjny dla pacjentów ZCO

Prehabilitacja to kompleksowe, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego. Jej celem jest doprowadzenie pacjenta do jak najlepszego stanu zdrowia przed planowaną, najczęściej długotrwałą i złożoną terapią onkologiczną. Dzięki kompleksowej prehabilitacji możemy zwiększyć szanse pacjenta na szybszy powrót do zdrowia, zminimalizować ryzyko powikłań i poprawić tolerancję leczenia. Cały proces przygotowania do leczenia przebiega pod okiem specjalisty onkologa. W skład zespołu prehabilitacyjnego wchodzą też: dietetyk kliniczny, psycholog i fizjoterapeuta.

Zespół specjalistów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przygotował dla pacjentów krótki poradnik, który jest zbiorem praktycznych wskazówek, wspomagających w przygotowaniu do terapii onkologicznej. Kliknij w zdjęcie na stronie: https://onkologia.szczecin.pl/prehabilitacja-2/ by zapoznać się z poradnikiem lub pobrać poradnik w formacie PDF z możliwością wydruku.

Przypominamy, że z porad specjalistów w Poradni Prehabilitacyjnej można skorzystać PRZED rozpoczęciem leczenia onkologicznego. O możliwość wizyty w Poradni zapytaj swojego lekarza prowadzącego lub koordynatora leczenia.

W im lepszej kondycji będziesz przed rozpoczęciem terapii onkologicznej – tym łatwiej i szybciej wrócisz do zdrowia po zakończeniu leczenia.