Ułatwienia dostępu

Dotacja na nowy akcelerator

IMG 1200 e1695204907435

Dotacja na nowy akcelerator

Dzięki dotacji 8,5 mln zł, przyznanej ZCO przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zadania „Doposażenie zakładów radioterapii” Narodowej Strategii Onkologicznej, zakupimy nowoczesny akcelerator.  Nowy sprzęt zastąpi 10-letni, wysłużony akcelerator, który pracował średnio 70 godzin tygodniowo. Dofinansowanie pokryje 80 % kosztów zakupu sprzętu.

W naszym szpitalu w ciągłym użyciu jest 5 akceleratorów, które służą do radioterapii –  jednej z trzech głównych (obok chirurgii onkologicznej i chemioterapii) metod leczenia nowotworów. Polega ona na napromienianiu zmiany nowotworowej promieniowaniem jonizującym. Radioterapię można stosować oddzielnie lub w połączeniu z pozostałymi metodami leczenia. Wiązki promieniowania jonizującego, które niszczą nowotwór, dzięki nowoczesnemu sprzętowi, precyzyjnie trafiają w zmienioną chorobowo tkankę. To pozwala oszczędzić zdrowe tkanki.

Przy pomocy radioterapii możemy leczyć radykalnie oraz paliatywnie. Leczenie radykalne to wykorzystanie promieniowania jonizującego do zniszczenia nowotworu i wyleczenia pacjenta. Leczenie paliatywne służy złagodzeniu dolegliwości wywołanych chorobą nowotworową, w przypadku gdy wyleczenie pacjenta nie jest możliwe. Ma przede wszystkim poprawić jakość życia pacjenta i zmniejszyć ból towarzyszący chorobie.

Na zdjęciu – jeden z akceleratorów wykorzystywanych do leczenia pacjentów w Oddziale Klinicznym Radioterapii ZCO