Ułatwienia dostępu

Diagnosta laboratoryjny w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Diagnosta laboratoryjny w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie stanowiska pracy, pobieranie krwi do badań, wykonywanie zleconych badań zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • sprawowanie profesjonalnej opieki nad pacjentem przed i po pobraniu materiału biologicznego,
 • przyjmowanie materiału do badań z oddziałów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • przygotowanie materiału do badań (wirowanie, sortowanie, archiwizacja, sprawdzanie obecności hemolizy, skrzepu, lipemii, prawidłowego oklejania),
 • autoryzowanie wyników badań,
 • kontrola i obsługa aparatury diagnostycznej zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami,
 • konserwowanie i utrzymywanie w stanie pełnej gotowości aparatury, sprzętu i odczynników potrzebnych do badań,
 • przygotowywanie stanowiska pracy w pracowni, zachowywanie porządku i czystości ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania z materiałem zakaźnym,
 • dokonywanie oceny pobierania krwi w jednostkach ZCO, monitorowanie i ocena błędu przedlaboratoryjnego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne – analityka medyczna,
 • diagnosta laboratoryjna,
 • doświadczenie nie jest wymagane, mile widziana umiejętność pobierania krwi,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, empatia.

CV proszę przesyłać na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl do dnia 15.06.2024 r.