Ułatwienia dostępu

Zatrudnimy pielęgniarkę/pielęgniarza

Zatrudnimy pielęgniarkę/pielęgniarza

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zatrudni pielęgniarkę /pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Onkologicznej – Odcinek Pooperacyjny

Zakres obowiązków:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • samodzielne udzielanie (w określonym zakresie) świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
 • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 • orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • sprawowanie opieki nad pacjentem w trakcie dializoterapii,
 • prawidłowe i skrupulatne prowadzenie dokumentacji w części, za którą odpowiada zespół pielęgniarski,
 • opieka nad pacjentami w odcinku pooperacyjnym oraz na stanowiskach intensywnej opieki

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • kurs pielęgniarstwa anestezjologicznego lub specjalizacja z kierunku pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki lub w trakcie tych szkoleń,
 • umiejętność pracy na oddziale pooperacyjnym, intensywnej terapii i bloku operacyjnym,
 • umiejętność pracy w zespole reanimacyjnym,
 • dobra obsługa komputera,
 • doskonała organizacja pracy, rzetelność, odporność na stres,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl