Ułatwienia dostępu

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

zakup S

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w czerwcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej,
w ramach umowy dotacji nr 1/18/49/2022/2021NW/89/198 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach tego zadania zakupiono zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych
i dolnych oraz bieżnię, które zainstalowane zostały i są użytkowane w Ośrodku Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych.