Ułatwienia dostępu

Zakład Patomorfologii ZCO z pozytywną oceną

Zaklad Patomorfologii ocena

Zakład Patomorfologii ZCO z pozytywną oceną

Zakład Patomorfologii ZCO jako pierwszy i jedyny jak dotąd w województwie zachodniopomorskim przeszedł pomyślnie weryfikację procesu diagnostyki patomorfologicznej na zgodność z nowymi standardami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia.

Patomorfologia to dział medycyny, który zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Zakłady patomorfologii prowadzą kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, która jest niezbędna, by  postawić rozpoznanie (m.in. badania histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne, śródoperacyjne i cytologiczne).

– Właściwe rozpoznanie patomorfologiczne to najważniejsza informacja dla pacjenta z chorobą nowotworową –  podkreśla doc. Andrzej Kram, kierownik Zakładu Patomorfologii ZCO – Na jego podstawie zapada decyzja dotycząca dalszego leczenia i to na nim opierają się dalsze losy chorego. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie elementy tego skomplikowanego procesu diagnostycznego były wykonywane przy zachowaniu najwyższej jakości, zapewniały choremu pewność postawionej diagnozy oraz ukierunkowanie na wybór najskuteczniejszej  terapii.

Zakład Patomorfologii ZCO w grudniu przeszedł wizytację, prowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakości. W procesie akredytacji sprawdzeniu poddano cały przebieg badania patomorfologicznego: od czynności zapoczątkowanych pobraniem materiału cytologicznego lub tkankowego w celu wykonania badania mikroskopowego aż po ustalenie rozpoznania. Sprawdzano m.in. proces zlecania i dostarczania materiału do badania, jakość diagnostyczną materiału biologicznego, badano wg ściśle ustalonych zasad, bezpieczeństwo i higienę pracy zespołu, zabezpieczenie przed zakażeniami, ale przede wszystkim – jakość rozpoznania patomorfologicznego. Sprawdzono również, czy Zakład posiada system wewnętrznej kontroli oraz czas powstawania rozpoznania patomorfologicznego. Zakład Patomorfologii przeszedł pomyślnie wizytację i po otrzymaniu  pozytywnego raportu oczekuje na pozytywną opinię Rady Akredytacyjnej oraz wydanie przez Ministra Zdrowia certyfikatu, który został  przyznany dotąd 16 zakładom patomorfologii w Polsce. Proces akredytacji został poprzedzony uzyskaniem 30 listopada 2022 po raz kolejny licencji nr 65/2022 Polskiego Towarzystwa Patologów na prowadzenie badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych i cytologicznych.