Ułatwienia dostępu

Wsparcie dla pracowników ZCO

wsparcie

Wsparcie dla pracowników ZCO

Samorząd województwa zachodniopomorskiego sfinansuje drugą edycję szkoleń dla pracowników medycznych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach projektu „Zdrowie psychiczne medyka”.

– Dostrzegamy konieczność wsparcia tych, którzy w ramach wykonywanego zawodu opiekują się nami, pacjentami – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego  – Opieka nad ciężko chorymi pacjentami onkologicznymi jest dużym obciążeniem psychicznym, dodatkowo zwiększonym przez dwuletni okres pandemii COVID-19. Wierzymy, że dobrostan psychiczny  lekarzy i personelu pielęgniarskiego bezpośrednio przekłada się na jakość kontaktu z pacjentem.

Projekt, za którego realizację odpowiadać będzie ZCO wspólnie z Regionalną Fundacją Walki z Rakiem, zakłada cykl wykładów, warsztatów i szkoleń dotyczących m.in. radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, poprawy jakości komunikacji z pacjentem.

– Poprzednia edycja, która realizowaliśmy w ubiegłym roku spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników – podkreśla Adrian Sikorski, dyrektor ZCO w Szczecinie – Pracownicy medyczni są narażeni na przewlekły stres związany z trudnym i wymagającym zadaniem, jakim jest leczenie nowotworów. Cieszę się, że dzięki dotacji samorządu województwa, będziemy mogli zapewnić naszym pracownikom  profesjonalne wsparcie.

Projekt „Zdrowie psychiczne medyka” został sfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kwotą 48 tys. zł. Realizacja projektu została przewidziana na II i III kwartał tego roku.