Ułatwienia dostępu

Warsztaty profilaktyczne dla licealistów

warsztaty dla licelaistow

Warsztaty profilaktyczne dla licealistów

Z warsztatami profilaktyki raka piersi, wspólnie z Regionalną Fundacją Walki z Rakiem, odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Spotkaliśmy się z uczennicami i uczniami klas biologiczno-medycznych. Mówiliśmy o tym, dlaczego warto przestrzegać 12 zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,  po co robić badania skriningowe, z jakich badań warto korzystać w młodym wieku, by stale kontrolować zdrowie i do czego przydaje się znajomość własnego ciała. Uczyliśmy też samobadania piersi  na fantomach – i jak zwykle to właśnie praktyka najbardziej przemówiła do wyobraźni. Dziękujemy za zaproszenie, Waszą ciekawość i gotowość do poszerzania wiedzy. Bądźcie zdrowi!

Spotkanie było możliwe dzięki wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projektu „Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ZCO”