Ułatwienia dostępu

Szybki powrót do pracy po chorobie onkologicznej

szybki powrot

Szybki powrót do pracy po chorobie onkologicznej

500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym obejmie projekt „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Projekt, zakładający wsparcie w zakresie rehabilitacji, obejmie pacjentów onkologicznych z naszego województwa w wieku aktywności zawodowej, deklarujących gotowość do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu.

– Pacjenci onkologiczni, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną objęci rehabilitacją leczniczą dostosowaną indywidulanie do ich potrzeb, otrzymają konsultacje z dietetykiem i psychologiem – mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – Każdy zakwalifikowany pacjent będzie mógł skorzystać z bezpłatnego 10-dniowego turnusu rehabilitacyjnego organizowanego w ZCO. Jeśli pandemia nie stanie na przeszkodzie, będziemy też organizować nadmorskie turnusy wyjazdowe.

Podczas rehabilitacji w ramach projektu wykorzystywany będzie m.in. nowoczesny system RehaCom, służący do treningu funkcji poznawczych pacjenta.

– Jesteśmy drugim ośrodkiem onkologicznym w Polsce posiadającym RehaCom oraz pierwszym onkologicznym, który ma moduł oceny – dodaje dyrektor Adrian Sikorski –  Ten moduł w systemie RehaCom pozwala ocenić funkcje poznawcze pacjenta przed przystąpieniem do treningu, opracowuje zalecenia treningu biorąc pod uwagę wynik oceny początkowej oraz pokazuje postępy pacjenta.

Korzyści z udziału w projekcie dla pacjentów to zmniejszenie częstości występowania bólu i wybranych zaburzeń czynności (tj. ograniczona ruchomość w stawach, obrzęk chłonny). Zgodnie z założeniem, w wyniku projektu co najmniej 60% uczestniczących w nim pacjentów ma utrzymać swoje aktualne zatrudnienie bądź znaleźć nową pracę. Projekt przyniesie też korzyści personelowi medycznemu, który przygotowując się do projektu, będzie uczestniczył
w szkoleniach podnoszących ich umiejętności z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii i wsparcia psychoonkologicznego pacjentów.

Pacjenci już mogą zgłaszać się do udziału w bezpłatnej rehabilitacji w ramach projektu – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: http://rehabilitacjaonkologiczna.szczecin.pl/ lub zapisać się telefonicznie w biurze projektu pod numerem: 514-946-376 w godz. 7.00-14.30.

Projekt „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPZP.06.00.00 Rynek Pracy). Wartość projektu to  6 395 950,00 zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to 5 436 557,50 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020
– 2022”