Ułatwienia dostępu

Statystyk medyczny w Dziale Rozliczeń i Analiz

Statystyk medyczny w Dziale Rozliczeń i Analiz

Zakres obowiązków:

 • terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych;
 • wyjaśnianie i/lub korygowanie zakwestionowanych przez płatnika świadczeń zdrowotnych;
 • sporządzanie analiz i raportów dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie korespondencji służbowej (korespondencja z płatnikami świadczeń i jednostkami zewnętrznymi);
 • opracowywanie kompleksowych analiz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala (w tym okresowych analiz ekonomiczno- finansowych);
 • przygotowywanie w różnych formach prezentacji materiałów analitycznych i planistycznych oraz informacyjnych i szkoleniowych;
 • systematyczne i szczegółowe monitorowanie realizacji umów z NFZ;
 • postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami ( w tym w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawą o działalności leczniczej oraz obowiązującymi regulacjami NFZ, Zarządzeniami NFZ);

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie: średnie, preferowane wyższe (ekonomia, zdrowie publiczne, zarządzanie lub pokrewne).
 • Doświadczenie: wymagane, preferowane: doświadczenie w rozliczaniu świadczeń medycznych, prowadzeniu analiz.
 • Umiejętności: współpraca w zespole, myślenie analityczne, umiejętność formułowania pism, samodzielność, innowacyjność, elastyczność, odporność na stres, organizacja pracy własnej, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

CV proszę przesyłać na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl do dnia 15.07.2024 r.